Hjem
Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)
Nyhet | Forskning

BCEPS tildeles status som Senter for fremragende forskning

I dag kom nyheten om at BCEPS er ett av to sentre på UiB som tildeles SFF-status fra Norges forskningsråd.

SFF Initiative
Dette nye SFF-senteret sikter mot å bli et verdensledende forskningsmiljø som vil tiltrekke seg nye forskertalenter i årene som kommer.
Foto/ill.:
BCEPS

Hovedinnhold

Kan endre på mekanismer som vanligvis favoriserer de ressurssterke


Helsetjenester er et knapphetsgode i alle land. Prioritering skaper vinnere og tapere og skjer ofte ved hjelp av markedskrefter eller andre mekanismer som favoriserer de ressurssterke.

Vi får nå muligheten til virkelig å fordype oss i spørsmål omkring effektiv og rettferdig prioritering av knappe helsegoder.

Dette sa BCEPS direktør Ole Frithjof Norheims som reaksjon til nyheten om at BCEPS har fått tildelt SFF-status. Han er svært glad og takknemlig for å få en slik anerkjennelse av forskningsmiljøet her ved Universitetet i Bergen.


Vil utvikle banebrytende verktøy for effektiv og rettferdig prioritering i helse


Status som SFF vil bane veien for BCEPS til å bli et verdensledende forskningssenter som vil utvikle nye metoder og et nytt etisk rammeverk. Dette skal hjelpe beslutningstakere til å fordele helsetjenester på en mer rettferdig og effektiv måte.

Les mer om det nye Senter for fremragende forskning her:

Centre for Ethics and Priority Setting in Health


Senteret skal ledes av Ole Frithjof Norheim og Guri Rørtveit.


Pågående prosjekter


Med finansiering fra Trond Mohn Stiftelsen og Norad, har Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS) pågående prosjekter og partnere i Norge, USA, Etiopia, Zanzibar, Malawi, India, Ghana, Tanzania, og Nepal.


Pressemelding fra Norges Forskningsråd - 23. september 2022