Hjem
Institutt for biomedisin
Prøveforelesning

Tumor cell plasticity and stromal interactions in brain metastases and their implications for therapy

Kandidat Synnøve Nymark Aasen holder prøveforelesning for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.

Prøveforelesningen er en del av doktorgradsprøven ved Universitetet i Bergen. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å formidle kunnskap i en forelesningssituasjon.

Emnet er av interesse både for studenter og ansatte ved universitet og sykehus.