Hjem
Institutt for biomedisin
instituttrådet

Instituttrådet

Instituttrådet skal arbeide for instituttets beste, representere ansatte og studenters interesser og synspunkter samt bidra til å dekke ansatte og studenters informasjonsbehov i saker av stor betydning for instituttet.

Hovedinnhold

Rådet velger selv hvilke saker det behandler og uttaler seg om, men disse bør primært ha en prinsipiell karakter. Rådet kan uttale seg, men alle vedtak er rådgivende og ikke bindende. Rådet skal ha en selvstendig, rådgivende funksjon i forhold til instituttleder. Instituttleder inngår ikke i rådet, men skal normalt være til stede på møtene, med tale- og forslagsrett. Instituttleder kan også innkalle instituttrådet for å be om råd i saker av prinsipiell karakter eller saker som vil få stor betydning for instituttet.

Av saker som rådet bør uttale seg om kan nevnes:

  • Årsbudsjett og regnskap
  • HMS-handlingsplan og HMS-rapport
  • Forskningsmelding og andre strategi- og resultatdokumenter som eventuelt utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner

Funksjonstid, valg og sammensetning
Rådets funksjonstid følger valgperioden for styringsorganene ved UiB og valg til rådet og sammensetning av dette skal skje i henhold til valgreglement (for valg til instituttstyre) ved UiB.

Instituttråd fra 1. august 2021

Ved Institutt for biomedisin er det avholdt valg i gruppe A, B og C til Instituttrådet. Valgperioden er fra 01.08.2021 til 31.07.2025 for gruppe A og C, og fra 01.08.2021 til 31.07.2022 for gruppe B.

Gruppe A - Fast ansatte i undervisnings og forskerstilling
Thomas Arnesen
Inari Kursula
Tine Veronica Karlsen
Karl Johan Tronstad
Varamedlemmer: Margaret Lin Veruki, Linda Elin Birkhaug Stuhr

Gruppe B - Midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling
Oda Caspara Krokengen
Varamedlemmer: Monica Hellesvik, Emma Kayleigh Rigg, Irene Matre Thowsen

Gruppe C - Teknisk og administrativt ansatte
Even Birkeland
Varamedlemmer: Hans Olav Rolfsnes, Tambudzai Kanhema Jakobsen

Gruppe D - Studenter
Representant: Marthe Seter
Vara: Adrianna Jabrzycka