Hjem
Institutt for biomedisin

Forskningsgrupper

Til sammen består instituttet av 22 forskningsgrupper.

Collage av alle forsningsenhetenes forsidebilder
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskningen ved Institutt for biomedisin er i sin hovedinnretning basert på basale medisinske, biomedisinske og biologiske problemstillinger. Vår forskning er et fundament i den kliniske og mer pasientnære medisinske forskningen. Denne spennvidden kommer til uttrykk i det fokus instituttet har hatt på translasjonell medisinsk forskning de seinere år.

 

Forskningsgrupper