Hjem
Institutt for biomedisin

Pris for god undervisning

Fakultetets undervisningspris for 2011/2012 går til professor Reidar Myklebust ved Institutt for biomedisin.

Hovedinnhold

Undervisningsprisen er en nyopprettet pris ved fakultetet. Den skal deles ut årlig og er ment å skulle stimulere og belønne gode undervisere ved fakultetet. Prisbeløpet på 50.000,- skal benyttes til egenutvikling og utvikling av god undervisning i eget fagmiljø.

Reidar Myklebust er en solid undervisningsressurs for Institutt for biomedisin. Han underviser både i muskel- og skjelettsystemet for medisinerstudenter (MED1MANA) og i vevslære (histologi) for farmasistudentene (FARM260). Fra og med 2012 vil han også bli ansvarlig for histologiundervisningen i BIOBAS. I tillegg til undervisningen i anatomi, er han også faglig leder av instituttets makroanatomiske avdeling. På toppen av dette kommer hans engasjement i instituttet sin besøksordning for skoleelever og andre interesserte.

Myklebust har en begeistring og evne til formidling og undervisning som er unik, og undervisning og oppfølging av studenter står høyt i kurs hos ham. Studentene på sin side viser år etter år gjennom emneevalueringen at de setter stor pris på Myklebust som underviser.

Fakultetet sier i sin tildeling at de har lagt vekt på "at Myklebust er en eksponent for at god undervisning innebærer en kombinasjon av entusiasme, god og åpen kommunikasjon med studenter og kolleger og solid faglig kunnskap. Han viser også at kunnskapen kan og bør presenteres i en klinisk sammenheng. På denne måten har hans undervisning stor overføringsverdi."

Institutt for biomedisin gratulerer Reidar Myklebust med prisen, som vil bli delt ut i fakultetsstyremøtet 16. november.