Hjem
Institutt for biomedisin

Ansatte ved Institutt for biomedisin

Marit Bakkes bilde

Marit Bakke

Professor, Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 60 14
 • +47 958 18 531

Marit.Bakke@uib.no

Frode Steingrimsen Bervens bilde
Ruth Brenks bilde

Ruth Brenk

Professor, Associated member of the Computational Biology Unit

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 60 70

Ruth.Brenk@uib.no

Hege Avsnes Dales bilde

Hege Avsnes Dale

Senioringeniør, Daglig leder for Molecular Imaging Center

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 66 98

Hege.Dale@uib.no

Nils Henrik Halbergs bilde

Nils Henrik Halberg

Professor, NCMM Young Associate Investigator

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 64 42
 • +47 414 72 368

Nils.Halberg@uib.no

Wegdan Hamed Nasser Hashas bilde

Wegdan Hamed Nasser Hasha

Universitetslektor, Postdoktor ved TkVestland Forskingsavdelinga

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 63 98
 • +47 902 39 341

wegdan.hasha@uib.no

James B. Lorenss bilde

James B. Lorens

Professor

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 67 76
 • +47 975 57 112

Jim.Lorens@uib.no

Ning Lus bilde

Ning Lu

Senioringeniør

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 67 88

Ning.Lu@uib.no

Arvid Lundervolds bilde

Arvid Lundervold

Emeritus, medisinsk informasjonsteknologi (BSc, MD, PhD)

Institutt for biomedisin

arvid.lundervold@uib.no

Sider