Hjem
Institutt for biomedisin

Ansatte ved Institutt for biomedisin

Marit Bakkes bilde

Marit Bakke

Professor, Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 60 14
 • +47 958 18 531

Marit.Bakke@uib.no

Frode Steingrimsen Bervens bilde

Frode Steingrimsen Berven

Instituttleder, Nestleder

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 67 43
 • +47 991 63 866

Frode.Berven@uib.no

Ludmila Bujar Burdeks bilde

Ludmila Bujar Burdek

Forskningstekniker

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 62 45
 • +47 916 91 806

Ludmila.Burdek@uib.no

Hege Avsnes Dales bilde

Hege Avsnes Dale

Overingeniør, Molecular Imaging Center

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 66 98

Hege.Dale@uib.no

Birgitte de Martenss bilde

Birgitte de Martens

Førstesekretær

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 64 01
 • +47 971 69 523

Birgitte.de.Martens@uib.no

Stein Ove Døskelands bilde

Stein Ove Døskeland

Professor emeritus, Professor emeritus

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 63 76

Stein.Doskeland@uib.no

Per Øyvind Engers bilde

Per Øyvind Enger

Professor

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 63 47
 • +47 55 58 63 73

Per.Enger@uib.no

Henriette Christie Ertsåss bilde

Henriette Christie Ertsås

Fagkonsulent, jeg spiller populærvitenskapelig teater for å formidle forskningen som foregår på Universitetet i Bergen

Institutt for biomedisin

Henriette.Ertsas@uib.no

Yehia Mokhtar Farags bilde

Yehia Mokhtar Farag

Stipendiat, Computational Biology Unit (CBU) ,PROBE

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 43 73
 • +47 925 49 411

Yehia.Farag@uib.no

Nina Glomness bilde

Nina Glomnes

Forskningstekniker

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 30 35
 • +47 900 81 133

Nina.Glomnes@uib.no

Nils Henrik Halbergs bilde

Nils Henrik Halberg

Førsteamanuensis, NCMM Young Associate Investigator

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 64 42
 • +47 414 72 368

Nils.Halberg@uib.no

Tine Veronica Karlsens bilde

Tine Veronica Karlsen

Førsteamanuensis

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 64 55
 • +47 55 58 64 03

Tine.Karlsen@uib.no

Paivi Kettunens bilde

Paivi Kettunen

Professor

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 63 64
 • +47 451 54 114

Paivi.Kettunen@uib.no

Stian Krogs bilde

Stian Krog

Seniorkonsulent

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 64 39
 • +47 924 62 631

Stian.Krog@uib.no

Elisabeth Hjøllo Lilands bilde

Elisabeth Hjøllo Liland

Avdelingsingeniør

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 68 38
 • +47 900 23 768

Elisabeth.Liland@uib.no

Stein-Rune Lindhoms bilde

Stein-Rune Lindhom

Forskningstekniker

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 63 99
 • +47 926 64 732

Stein-Rune.Lindhom@uib.no

James B. Lorenss bilde

James B. Lorens

Professor

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 67 76
 • +47 975 57 112

Jim.Lorens@uib.no

Ning Lus bilde

Ning Lu

Senioringeniør

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 67 88

Ning.Lu@uib.no

Arvid Lundervolds bilde

Arvid Lundervold

Professor, medisinsk informasjonsteknologi (BSc, MD, PhD)

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 63 53

Arvid.Lundervold@uib.no

Sider