Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

BOA-teamet

BOA-teamet er en tverrfaglig gruppe fra flere sentraladministrative enheter med spisskompetanse innen Bidrag- og Oppdragsfinansierte Aktivitet (BOA).

Hovedinnhold

BOA-teamet bistår den fagnære administrasjonen ved fakultetene i alle faser av eksternfinansierte forsknings-, innovasjons- og utdanningsprosjekt. Fakultets- og institutt administrasjon er primærbrukere av BOA-teamets tjenester, mens forskeren  er sluttbruker og vil dra nytte av disse tjenestene. 

BOA-teamet består av ressurser fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Økonomiavdelingen, Studieavdelingen, HR-avdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, Universitetsbiblioteket, IT-avdelingen og Senter for Vitenskapsteori. 

BOA-teamets tjenester omfatter

  • Søknadsstøtte og oppfølging av innvilgete prosjekter fra prioriterte program eller finansieringkilder
  • Kompetansehevingsaktiviteter knyttet til ekstern finansiering av forsknings-, innovasjons- og utdanningsprosjekter
  • Utvikling av administrative verktøy knyttet til ekstern finansiering 

 

Siden oppdateres av Vibeke Irgan