Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

BOA-teamet

BOA-teamet er en tverrfaglig gruppe fra flere sentraladministrative enheter med spisskompetanse innen Bidrag- og Oppdragsfinansierte Aktivitet (BOA).

Main content

Formålet med BOA-teamet er bistå fakultetene i alle faser av eksternfinansierte forsknings-, innovasjons- og utdanningsprosjekt. Dette inkluderer mobilisering, søknad, kontrakt, oppstart, drift og avslutning av prosjekter. Fakultets- og institutt administrasjon er primærbrukere av BOA-teamets tjenester, mens forskeren  er sluttbruker og vil dra nytte av disse tjenestene.

BOA-teamet består av ressurser fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Økonomiavdelingen, Studieavdelingen, HR-avdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, Universitetsbiblioteket, IT-avdelingen og Senter for Vitenskapsteori. 

BOA-teamets tjenester omfatter

  • Søknadsstøtte og oppfølging av innvilgete prosjekter
  • Kompetansehevingsaktiviteter knyttet til ekstern finansiering av forsknings-, innovasjons- og utdanningsprosjekter
  • Utvikling av administrative verktøy knyttet til ekstern finansiering 

 

Siden oppdateres av Vibeke Irgan