Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

BOA-team

BOA-teamet er et tverrfaglig gruppe fra flere sentraladministrative enheter med spisskompetanse innen Bidrag- og Oppdragsfinansierte Aktivietet (BOA).

Formålet med BOA-teamet er bistå i alle faser av BOA, dvs: mobilisering, søknad, kontrakt, oppstart, drift og avslutning. Fakultets- og institutt administrasjonene er primærbrukere av BOA-teamets tjenester, mens forskeren  er «sluttbruker» og vil dra nytte av disse tjenestene.

BOA-teamet består av personal fra Forskningsadministrativ avdeling, Økonomiavdelingen, HR-avdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, Universitetsbiblioteket og Senter for Vitenskapsteori. 

BOA-teamets tjenester omfatter

  • Søknadsstøtte og oppfølging av innvilgete prosjekter
  • Kompetansehevingsaktiviteter knyttet til ekstern finansiering
  • Utvikling av administrative verktøy knyttet til ekstern finansiering

Klikk her for å komme til listen med medarbeidere

 

Siden oppdateres av Vibeke Irgan