Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp - kompetanseutvikling for forskningsstøtte og eksternfinansiering

BOA-teamet har utviklet kompetansehevingsprogrammet UiB Opp for å støtte opp under UiBs økende behov for forskningsstøtte, og for støtte til eksternfinansiering knyttet til både forskning, utdanning og innovasjon.

UiB opp logo
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

UiB har som mål å være et ledende internasjonalt forskningsuniversitet. For å nå dette må blant annet bidrags- og oppdragsfinansieringen ved UiB styrkes, og i dette ligger også et behov for økt kapasitet for forskningsstøtte i organisasjonen. 

Vi vil løfte UiBs forskningsstøtteapparat og støtteapparatet rundt eksternfinansiering av forskning, utdanning og innovasjon. Dette skal vi gjøre ved å heve kompetansen hos en større målgruppe slik at flere kan bidra inn i støtteapparetet, og ved å gi ytterligere spisskompetanse til den delen av administrasjonen som allerede jobber med forskningsstøtte og eksternfinansiering.

Ettersom det er ulike behov for kompetanseheving ved UiB tilbyr BOA-teamet kurs på to nivå innen forskningsstøtte og eksternfinansiering:

UiB Opp1 - Innføringsprogram

UiB Opp2 - Videregående program

Vi ønsker at UiB Opp skal være mer enn bare et kurs, og BOA-teamet ser dette som en mulighet til å komme enda tettere på brukerne av våre tjenester. Alle modulene legger derfor opp til både erfaringsutveksling og nettverksbygging. Påmelding er åpen for alle adminsitrativt ansatte ved UiB.

 

Siden oppdateres av Vibeke Irgan