Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp - kompetanseutvikling for forskningsstøtte

BOA-teamet har utviklet kompetansehevingsprogrammet UiB Opp for å støtte opp under UiBs økende behov for forskningsstøtte.

UiB opp logo
Foto/ill.:
UiB

UiB har som mål å være et ledende internasjonalt forskningsuniversitet. For å nå dette må blant annet bidrags- og oppdragsfinansieringen ved UiB styrkes, og i dette ligger også et behov for økt kapasitet for forskningsstøtte i organisasjonen. 

Vi vil løfte UiBs forskningsstøtteapparat ved å heve forskningstøttekompetansen hos en større målgruppe enn de som kun jobber med forskningsstøtte, og ved å gi ytterligere spisskompetanse til den delen av administrasjonen som allerede jobber med forskningsstøtte.

Ettersom det er ulike behov for kompetanseheving ved UiB tilbyr BOA-teamet to nivå innen forskningsstøtte:

UiB Opp1 - Innføringsprogram

UiB Opp2 - Videregående program

Vi ønsker at UiB Opp skal være mer enn bare et kurs, og BOA-teamet ser dette som en mulighet til å komme enda tettere på brukerne av våre tjenester. Alle modulene legger derfor opp til både erfaringsutveksling og nettverksbygging. Påmelding er åpen for alle ansatte ved UiB, men målgruppen er administrativt ansatte.

 

Siden oppdateres av Vibeke Irgan