Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp - kompetanseutvikling for eksternfinansiering og forskningsstøtte

UiB Opp er UiB sitt kompetanseprogram for å støtte opp under institusjonens økende behov for forskningsstøtte, og for kunnskap om eksternfinansiering knyttet til både forskning, utdanning og innovasjon. Programmet er åpent for ansatte som ønsker å utvikle seg innen feltene forskningsstøtte eller eksternfinansiering. BOA-teamet har ansvar for programmet.

UiB opp logo
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

UiB har som mål å være et ledende internasjonalt forskningsuniversitet. For å nå dette må blant annet bidrags- og oppdragsfinansieringen ved UiB styrkes, og i dette ligger også et behov for økt kompetanse på søknadsskriving og drifting av prosjekter i organisasjonen. 

Vi skal løfte UiBs forskere, forskningsstøtteapparat og støtteapparatet rundt eksternfinansiering av forskning, utdanning og innovasjon. Dette gjør vi blant annet  ved å sikre at forskere og forskningsledere får opplæring i prosjektutvikling og drift av forskningsprosjekter, og ved å heve kompetansen hos en større målgruppe slik at flere kan bidra inn i støtteapparetet, eller ved å gi ytterligere spisskompetanse til den delen av administrasjonen som allerede jobber med forskningsstøtte og eksternfinansiering. 

Ettersom det er ulike behov tilbyr BOA-teamet kurs på to nivå innen eksternfinansiering og forskningsstøtte:

UiB Opp1 - Innføringsprogram

UiB Opp2 - Videregående program

For BOA-teamet er UiB Opp kursene en mulighet til å komme enda tettere på brukerne av våre tjenester. Alle modulene legger derfor opp til både erfaringsutveksling og nettverksbygging, og konkrete UiB rutiner og regelement vil gjennomgås. Kursene er åpne for påmelding for både vitenskapelig og administrativt ansatte ved UiB. Det er likevel noen kurs som vil være rettet  mot det administrative støtteapparatet, og som derfor ikke anbefales vitenskapelig ansatte. Dette kommer fram i kursbeskrivelsen. 

 

Siden oppdateres av Synnøve Palmstrøm