Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp - kompetanseutvikling for forskningsstøtte og eksternfinansiering

UiB Opp er UiB sitt kompetanseprogram for å støtte opp under institusjonens økende behov for forskningsstøtte, og for støtte til eksternfinansiering knyttet til både forskning, utdanning og innovasjon. Programmet er åpent for alle administrativt ansatte som ønsker å utvikle seg innen feltene forskningsstøtte eller eksternfinansiering. BOA-teamet har ansvar for programmet.

UiB opp logo
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

UiB har som mål å være et ledende internasjonalt forskningsuniversitet. For å nå dette må blant annet bidrags- og oppdragsfinansieringen ved UiB styrkes, og i dette ligger også et behov for økt kapasitet for forskningsstøtte i organisasjonen. 

Vi skal løfte UiBs forskningsstøtteapparat og støtteapparatet rundt eksternfinansiering av forskning, utdanning og innovasjon. Dette gjør vi blant annet ved å heve kompetansen hos en større målgruppe slik at flere kan bidra inn i støtteapparetet, ved å gi ytterligere spisskompetanse til den delen av administrasjonen som allerede jobber med forskningsstøtte og eksternfinansiering, og ikke minst ved å sikre at forskere og forskningsledere får opplæring i prosjewktutvikling, og drift av forskningsprosjekter.

Ettersom det er ulike behov tilbyr BOA-teamet kurs på to nivå innen forskningsstøtte og eksternfinansiering:

UiB Opp1 - Innføringsprogram

UiB Opp2 - Videregående program

UiB Opp3 - For vitenskapelig ansatte (NYTT!)

For BOA-teamet er UiB Opp mulighet til å komme enda tettere på brukerne av våre tjenester. Alle modulene legger derfor opp til både erfaringsutveksling og nettverksbygging, og konkrete UiB rutiner og regelement vil gjennomgås. Påmelding til UiB Opp 1 og 2 er åpen for alle adminsitrativt ansatte ved UiB, og UiB Opp 3 er åpent for vitenskapelig ansatte ved UiB. 

 

Siden oppdateres av Synnøve Palmstrøm