Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Konsulenttjenester for eksternfinansiering

Konsulenter for pre-award tjenester og opplæring ifm eksternfinansiering

UiB ønsker å opprettholde og øke støtten fra eksterne kilder, inkludert EU-programmer og Norges forskningsråd, gjennom et høyere antall søknader og høyere suksessrate. UiB ønsker derfor å gi sine forskere og ansatte relevant opplæring, for eksempel i søknadsskriving, intervjuopplæring og bistand i utarbeidelsen av søknader.

Hovedinnhold

UiB har inngått rammeavtale med 8 konsulentfirmaer for tjenester knyttet til rådgivning til innhenting av eksternfinansiering. Avtalen gjelder fom. 1. September 2021 til 30th August 2023 og kan forlenges i maksimalt 2 år.

Tjenestene er kategorisert i 9 grupper. 4 dekker tjenester knyttet til søknadsrådgivning mot definerte finansieringsprogrammer («pre-award»). De andre 5 kategorier dekker tjenester knyttet til opplæring av UiB ansatte med fokus på eksternfinansiering.

Alle pre-award tjenester og opplæringstiltak knyttet til EU kan medfinansieres gjennom PES og POS.

Kategorier og leverandører

Services

 

Supplier

A1 Pre-award consultancy Excellence programmes 

European Research Council (ERC):Starting/Consolidator/Advanced/Synergy Grant; Proof-of-Concept

Research Council of Norway (RCN): Center of Excellence (SFF); Ground-breaking Research

opt.: other funding programmes

Ciaotech Srl/PNO

Enspire Sciences Ltd

Innovayt Norge AS

Trend 2000 Ltd

A2 Pre-award consultancy Marie-Sklodovska-Curie Actions (MSCA)

Doctoral Networks, Postdoctoral Fellowships, RISE, COFUND

 

Ciaotech Srl/PNO

Innovayt Norge AS

Nordic Innovators

Trend 2000 Ltd

A3 Pre-award consultancy Collaborative Research&Innovation Actions

HORIZON Europe (HE) Pillars 2, 3

HE-associated schemes (JPI, European Partnerships)

RCN: Center of Research-based Innovation (SFI); Researcher Project

opt.: other funding programmes

Ciaotech Srl/PNO

Innovayt Norge AS

Nordic Innovators

Trend 2000 Ltd

A4 Pre-award consultancy ERASMUS+

Centralized Actions

 

Ciaotech Srl/PNO

B1 Training ERC 

all ERC schemes

 

Ciaotech/PNO,

Trend 2000 Ltd,

Yellow Research BV

B2 Training Marie-Sklodovska-Curie Actions (MSCA) 

all MSCA schemes

 

Innovayt, Trend 2000 Ltd

B3 Training HORIZON Europe Pillar 2 and/or 3 

Topic as needed, e.g. Writing competitive applications for Horizon Europe collaborative funding schemes; Focus Impact: How to develop and write the Impact section, etc.

Ciaotech Srl/PNO,

Europa Media Group

B4 Interview training 

ERC and other

 

Ciaotech Srl/PNO,

Yellow Research BV (ERC, no Synergy Grant)

B5 General pre-award training

e.g. General grant-writing, Train-the-trainer

Ciaotech Srl/PNO

ERINN Innovation

Trend 2000 Ltd

Hvordan bestille?

Rammeavtalen forplikter til kjøp av tjenester fra ovennevnte firmaer, med mindre disse ikke kan dekke behovet eller ikke kan levere i det aktuelle tilfellet. Kjøp utenfor de definerte kategoriene A1-B5 faller ikke under rammeavtalen og følger reglene om enkelt kjøp av tjenester.

Innen en kategori må det bestilles fra et de firmaene vi har kontrakt med. Oppdrag skal i utgangspunktet fordeles jevnt på leverandørene i kategorien, med noe slingringsmonn. Det er derfor viktig at man vurderer hvilken leverandør som passer best til det enkelte oppdrag og ikke bare bestiller fra den man brukte sist.

Når et institutt/fakultet ønsker bistand, må man først finne ut hvilken kategori det gjelder. Velg deretter et av firmaene som har avtale innen denne kategorien. Bruk bestillingsskjema til å kort beskrive behovet (hva man ønsker å få utført). Oppgi en maksimumssum som er satt av til oppdraget. Kontakt firmaet og spør om de kan utføre oppdraget (send utfylt skjema og be dem fylle ut). Når man er blitt enige med firmaet om detaljene, kontakt innkjøper for å få opprettet en innkjøpsordre som etter godkjenning sendes til leverandør. 

Ved bruk av PES midler ta hensyn til merverdiavgift (mva). Dersom leverandøren ikke er norsk, opplys innkjøper om at rådgivningen er en fjernleverbar tjeneste slik at mva-kode settes til 3T i Unit4ERP. Undervisning er unntatt merverdiavgift. Opplys derfor innkjøper om hva bestillingen gjelder, slik at innkjøper kan sette mva-kode til 0 i innkjøpsordre som gjelder kurs/undervisning, og leverandør kan sende faktura uten mva. Bestillinger som gjelder både rådgivning og kurs, må deles opp ettersom bare kurs er unntatt mva. Mer informasjon om mva, finnes her (lenke: https://www.uib.no/foransatte/30634/merverdiavgift).

Merk: For rådgivning har hver leverandør gitt timepriser. For kurs og opplæring er det gitt priser per kurs.

Oppfølging av rammeavtalen

Det er viktig at intensjonen i avtalen – behovsdekning og kvalitet i konsulentarbeidet – blir systematisk fulgt opp. Dersom man opplever at et oppdrag ikke er levert på en god måte, be først leverandøren om å rette dette opp. Dersom leverandøren ikke gjør dette på en tilfredsstillende måte, eller dersom det gjentar seg, meld fra til avtaleansvarlig. Dette kan gjøres i avtaleportalen under informasjon om avtalen (ANSK-0012-21). Klikk på «registrer avvik», fyll ut med konkret informasjon om hva som ikke oppfylte forventningene, og send inn.