Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Ekstern finansiering

Prosjektetableringsstøtte (PES)

PES-ordningen er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i Horisont Europa samt bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler.

Hovedinnhold

PES - Prosjektetableringsstøtte (PES) tildeles forskere som er i gang med en konkret søknad til Horisont Europa

  • Det overføres en rammebevilgning til fakultetene, basert på antall søknader som er registrert sendt i prosjektoversikten til Liv-Grethe Gudmundsen innen 4. desember 2023.
  • Rammebevilgningen beregnes ut fra søknadskategori, forskerens rolle i prosjektet, og dertil tilhørende satser. Se oversikt over PES-satser under.
  • PES-støtte utløses hvis søknaden er formelt godkjent (eligible) av EU.
  • Ubrukte PES-midler kan overføres til neste år. 
  • Forskere kan ikke selv søke Forskningsrådet om støtte til prosjektetablering (PES) eller posisjoneringsmidler (POS) siden UiB mottar en årlig rammebevilgning fra Forskningsrådet for å dekke UiBs PES og POS-utgifter.

PES-midler kan dekke:

  • Reise- og møtekostnader.
  • Ekstern assistanse og rådgivning. Bestilling av ekstern rådgvining må gjøres via bestiller ved eget institutt. UiB har signert rammeavtale med eksterne konsulentfirmaer
  • Kompensasjon/refusjon for arbeidsinnsats som en forsker legger inn i HEU-søknaden. Midlene går til instituttet og ikke til forskeren.
  • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium.
  • Søk i patentdatabaser og lignende.

Gratis konsulenthjelp tilbys av Forskningsrådet fra PNO Consultants til grant application review eller til mentoring and concept development. Ønsker du gratis konsulenthjelp ta kontakt med Spesialrådgiver Inger Nordgard på: inn@forskningsradet.no Send informasjon om hvilken call/topic det dreier seg om, søknadsfrist, hvem som foreløpig er med i konsortiet og draft proposal (hvis mulig) slik at NFR kan finne riktig PNO-konsulent til deg. 

I 2023 og 2024 vil hver koordinatorsøknad få tildelt følgende PES-midler i NOK:
MSCA DN 75 000
MSCA PF  25 000
MSCA RISE  35 000
MSCA COFUND 75 000
ERC Starting Grant  60 000
ERC Consolidator Grant  60 000
ERC Advanced Grant  60 000
ERC Synergy Grant  80 000
ERC PoC  10 000
ERC Round 2 (intervju) 25 000
Research Infrastructure  75 000
RIA/IA koordinatorsøknader 100 000
CSA koordinatorsøknader 100 000
RIA/IA round 2 (2-trinns søknader) 30 000
EIC Pathfinder 75 000
EIC Transition 75 000
CSA Widening participation and Spreading Excellence (incl. COST) 60 000
Reforming and enhancing the European Research and Innovtion system 60 000
European Partnerships (Cofund, Era-net, JPI) 50 000
Partnersøknader i 2023 og 2024 (alle typer) 20 000

POS - Posisjoneringsstøtte

Pga. vesentlig kutt i NFR PES/POS midler vil det ikke lyses POS-midler til fakultetene i 2023 eller i 2024. 

Dokumenter