Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Boa for utdanning

Eksternfinansierte utdanningsprosjekter

Du og ditt fagmiljø kan søke økonomisk støtte til utdanningsprosjekter gjennom ulike eksterne finansieringsordninger. Du kan også be om hjelp fra Studieavdelingen til idéutvikling, søknadsarbeid og prosjektplanlegging.

Studenter i arbeid
Fra TekLab, nettverk for forskning, utdanning og innovasjon innen medie- og kommunikasjonssektoren. TekLab er ett av fagmiljøene ved UiB som har hatt god uttelling i HK-dir sine finansieringsordninger.
Foto/ill.:
Mathilde Solbakken Stenberg, TekLab

Hovedinnhold

Studieavdelingen har etablert en egen BOA-gruppe for utdanning som del av UiBs BOA-team. Gruppen tilbyr hjelp og veiledning i samarbeid med støttespillere på fakultets- og instituttnivå. 

Hva kan du søke om finansiering til?

Utviklingsbehov i emner og studieprogram kan oppstå som følge av oppdateringer i forskningsfeltet, tilbakemeldinger fra studenter, fagfellevurderinger eller endringer i arbeidslivet. Gjennom søknadsbaserte ordninger kan du og ditt fagmiljø få støtte til prosjekter som svarer på aktuelle utviklingsbehov. Et bredt sett av virkemidler favner utdanning og opplæring på alle nivå, fra bachelor til p.hd, og kan inkludere arbeid på alle vesentlige kvalitetsområder.     

De fleste finansieringsordningene er åpne for alle fagområder ved UiB, og relevante for fagmiljø med ambisjoner for utviklingen av sine studieprogram. Slik kan de bidra til at ditt fagmiljø får kapasitet til å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer.    

Hva kan Studieavdelingen bidra med?

Fagmiljø som ønsker det, kan søke råd og veiledning til søknadsarbeid, om de ulike programmene og hvordan de egner seg til ulike formål. Gruppen tilbyr støtte til prosjektutvikling, søknadsprosess og oppstart av prosjekter. Medarbeiderne i gruppen har kompetanse på prosjektutviklingsverktøy, kvalitetsarbeid, søknadsformat- og sjanger, innhenting av kunnskapsgrunnlag og vurderingskriterier. 

Hvilke ordninger og programmer finnes?