Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Publisering

Bibliotektjenester for forskningsprosjekter

Universitetsbiblioteket bistår i spørsmål relatert til (åpen) publisering, siteringsindikatorer og synliggjøring.

Hovedinnhold

Noen søknader krever at du oppgir din h-indeks, hvor hyppig dine arbeider siteres, og i hvilke tidsskrift du har publisert, samt tidsskriftets Impact Factor

Dette er informasjon som er tilgjengelig i de såkalte siteringsdatabasene. Du tar selv hånd om din digitale forskerprofil ved å opprette en ID og påser at dine publikasjoner er knyttet til din unike ID. Dette gjør du på ResearcherID (WoS) og Google Scholar Citations. SCOPUS oppretter automatisk forfatterIDer, klikk på lenken og sjekk om du presenteres rett. De forskjellige databasene dekker fagfeltene ulik, derfor er det lurt at du oppgir flere kilder i søknaden din. Husk også å gjøre dine profiler synlig gjennom din personside ved UiB.

Ha en plan for hvordan du vil formidle prosjektets resultater. Offentlig finansiert forskning skal som regel være offentlig tilgjengelig. Til eksempel krever forskningsrådet åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av dem. Samme gjelder Horizon 2020: “(…) each beneficiary must ensure open access to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.”

Bli derfor kjent med tidsskriftets policy i forhold til åpen publisering og egenarkivering, og søk eventuelt om å få dekket utgifter i forbindelse med publisering.

En måte å opprette en samfunnskontakt og gjøre forskningen din synlig er nettopp å lage en eller flere forskerprofiler og bruke sosiale medier til å spre dine funn.