Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Horisont Europa

Søknadsstøtte Horisont Europa

Det er flere ulike søknadstyper for EUs rammeprogram Horisont Europa, og BOA-teamet tilbyr støtte til alle søknadstyper

Hovedinnhold

Det er ulike elementer som skal inn i de forskjellige søknadstypene til Horisont Europa. Kontakt din lokale forskningsrådgiver, eller Local Contact Point (LCP) for det aktuelle programmet så tidlig som mulig om du planlegger eller allerede jobber med en søknad til Horisont Europa. Tjenester som tilbys er avhenging av når søknadsarbeidet starter. 

Siden oppdateres av BOA-team leder