Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Seks europeiske forskere har fått EU-finansiering til forskeropphold ved Universitetet i Bergen gjennom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Fire av seks stipender går til forskningsprosjekter i samarbeid med Det humanistiske fakultet.
Å nå bedre og bredere ut med forskingen blir stadig viktigere. I karriereutviklingsprogrammet Momentum er derfor kommunikasjon en naturlig del. På gruppens andre samling i Media City Bergen trente forskerne foran TV-kamera.
Fire fagmiljø har fått EU-finansiering til internasjonale doktorgradssamarbeid. Gjennom programmet Innovative Training Networks (ITN) kan UiB no opprette seks nye stipendiatstillingar i geologi, arkeologi, meteorologi og psykologi.
There are still funding opportunities in Horizon 2020. Learn more about some of the upcoming calls.
Starting in 2021, EU’s next research and innovation framework programme is called Horizon Europe. Kristof Vlaeminck from UiB’s Brussels Office explains what this will mean to UiB researchers.
UiB har kartlagt sin HR-praksis for forskere med sikte på status som «HR Excellence in Research». Arbeidsvilkår, rekruttering og karriere er noen av temaene som har vært diskutert i arbeidsgrupper.
Universitetet i Bergen har den høgaste suksessraten i konkurransen om støtte frå Horisont 2020 blant norske universitet. Meir enn kvar femte søknad har fått finansiering.
I februar svarte mange av UiBs vitenskapelig ansatte på en spørreundersøkelse om sine arbeidsforhold. I april og mai samles tre arbeidsgrupper for å gi innspill til konkrete tiltak som skal bedre vilkårene for forskere ved Universitetet i Bergen.
Evaluating project proposals for Horizon 2020 will provide useful insight into EU's research policies and the evaluation process. UiB's Brussels Office can help you in creating a relevant expert profile.
Coming to Brussels can be time consuming and doesn’t always fit with your agenda. Nevertheless, it can be interesting to invest some of your time to do so. And this is exactly how you should look at it: as an investment.
Digital kultur, arkeologi, filosofi og vitenskapsteori vil få nye internasjonale forskere til sine fagmiljø, finansiert av EU. Fagmiljøene ved Det humanistiske fakultet har fått fem av sju nye stipender til UiB i den rekordstore tildelingen fra Marie Curie-programmet.
Tre søkere har fått innvilget rekrutteringsstipendet BFS Starting Grants 2017. Samlet får prosjektene over 50 millioner kroner, og omhandler både middelalder, matematikk og universets opprinnelse.
UiB får tre av fem av landets Consolidator Grants frå det europeiske forskingsrådet (ERC).
Tirsdag var det oppstartsmøte for deltakerne i karriereprogrammet Momentum ved UiB.
Klimaforsker Eystein Jansen mener ekstern finansiering har vært en avgjørende faktor for suksessen Bjerknessenteret har oppnådd. Han har gode tips til forskere som ønsker seg eksterne midler gjennom Horisont2020.
UiBs nye Senter for fremragende forskning er nå offisielt åpnet.
Sars-senteret ved UiB fikk nylig to prestisjefylte Marie Curie-stipender. De neste fire årene skal de inngå i internasjonale nettverk som forsker på evolusjon.
Investeringer i forskning, innovasjon og utdanning er ikke bare økonomisk nødvendig, men også en samfunnsmessig forpliktelse, slår rapport om EUs framtidige kunnskapspolitikk fast.

Sider