Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Sameksistenskonferansen

Et veldig viktig tema i havvinddebatten

Sameksistens var tema for en høyprofilert konferanse i Oslo 25. april. BOWs direktør Finn Gunnar Nielsen deltok med innlegg og i en paneldebatt om temaet.

fem mennesker på en scene
Direktør for BOW, Finn Gunnar Nielsen (t.h.) i paneldebatt på sameksistenskonferansen
Foto/ill.:
FOTO: Norwegian Offshore Wind

Hovedinnhold

25 april 2022 arrangerte Norwegian Offshore Wind med partnere konferanse på Gamle Logen i Oslo. Tema for konferansen var sameksistens til havs med fokus på havvind. Konferansen samlet en rekke representanter fra de fremste fagmiljøene, næringsaktørene og sentrale politikere på temaet.

Innledet om arealbehov

Direktør for Bergen Offshore Wind Centre (BOW), Finn Gunnar Nielsen, innledet med temaet «Hva innebærer havvind med tanke på teknologer og arealbeslag?» Han illustrerte de store arealene Norge forvalter og som gjør Norge til en stormakt i havvindressurser. Med de store ambisjonene Europa har for utvikling av energi fra havvind i årene fremover vil det kreves areal av størrelsesorden 10% av hele Nordsjøen. Dette krever grundig arealplanlegging. 

Svært viktig tema 

Videre deltok Finn Gunnar Nielsen i en paneldebatt med tittel «Kunnskap om konsekvensene av havvind. Hva sier forskerne?» ledet av forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet Peter Haugan. Her ble behovet for samspill mellom ulike brukere av havet og et forbedret kunnskapsgrunnlag understreket. Tverrfaglig dialog er avgjørende for å lykkes. 

Se programmet til konferansen her