Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Nyhet

Stort potensiale på dypt vann

Konferansen Artic Frontiers utfordret direktør for Bergen Offshore Wind Centre (BOW) på å introdusere havvind i Norge på 90 sekunder. Se videoen her.

Havvind 2022

Produsent:
Arctic frontiers

Hovedinnhold

Da Artctic Frontiers utfordret direktør for Bergen Offshore Wind Centre (BOW), Finn Gunnar Nielsen, på å introdusere havvind i Norge på 90 sekunder trakk han frem det store potensialet på dypt vann og behov for flytende vindturbiner. Han la også vekt på at Norge har opparbeidet seg en unik kompetanse på operasjoner til havs. Videoen, som ble spilt inn i forbindelse med den årlige konferansen Arctic Frontiers Pathways, kan ses i sin helhet over. Arctic Frontiers Pathways pågikk i Tromsø og digitalt 8. - 11. mai 2022.  

Om Arctic Frontiers

Arctic Frontiers er en av de ledende globale møteplassene for å samles og diskutere de mest presserende spørsmålene Arktis står overfor. Gjennom aktiviteter året rundt og med kompetente og engasjerte partnere, setter Arctic Frontiers dagsorden for en bærekraftig utvikling av Arktis ved at politikk, næringsliv og forskning knytters sammen. Hovedmålet for Arctic Frontiers er å bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer på bordet til beslutningstakere i næringsliv og forvaltning. Gjennom å lage møteplasser bidrar Arctic Frontiers til at kunnskapsbehovene i næring og samfunn blir godt kjent i forskningsmiljøene.