Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Samarbeid

BOW partner i belgisk-norsk havvindavtale

Et nytt langsiktig samarbeid er etablert mellom industripartnere og universiteter i Belgia og Norge. Sentral på norsk side er BOW ved UiB.

 Morten Magnussen, prosjektdirektør i NorSea Group, Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved UiB, Jan Helsen, professor ved Universitetet i Brussel, Wim De Waele, professor ved Universitetet i Gent og Tor Henning Hemmingsen,
Morten Magnussen, prosjektdirektør i NorSea Group, Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved UiB, Jan Helsen, professor ved Universitetet i Brussel, Wim De Waele, professor ved Universitetet i Gent og Tor Henning Hemmingsen, professor ved Universitetet i Stavanger under signeringen av avtalen.
Foto/ill.:
NorSea

Hovedinnhold

Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved Universitetet i Bergen og tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre (BOW), signerte under ONS 2022 i Stavanger en intensjonsavtale om havvindsamarbeid.
Samarbeidet skal omfatte Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Brussel og Universitetet i Gent, samt det norske havvindselskapet NorSea og det belgiske Parkwind. Partene skal samarbeide om utdanning og forskning på havvind og bidra til å utvikle en bærekraftig industri.

Belgierne viser vei i forskning-industrisamarbeid

Det belgiske selskapet Parkwind har lang erfaring fra havvindindustrien og har allerede lenge samarbeidet med universitetsmiljøer hjemme i Belgia. Da den norske industripartneren NorSea Group inngikk samarbeid med Parkwind, ønsket de seg et lignende opplegg i Norge og kontaktet BOW.
Avtalen gjør det mulig for BOW ved UiB å samarbeide nært med universitetene i Brussel og Gent om utveksling av forskere og studenter på alle nivåer. Universitetene kan raskere utvikle og utveksle erfaringer og kursopplegg for doktorgrads- og postdoktorgradsprogrammer på havvind. Partene har også intensjoner om å arrangere belgisk-norske workshops for å jobbe med videreutvikling av fagfeltet og utveksle kunnskap.
Gjennom avtalen sender partene myndigheter og politikere i begge land et sterkt signal om at de vil støtte utviklingen av bærekraftige energisystemer og møte klimamålene.

Universitetet i Bergen vil ha enda mer samarbeid med industrien

– Vi ønsker mer havvind, og at den skal være mest mulig bærekraftig. Da vil vi bruke eksisterende kunnskap og bygge ny kunnskap. Vi vil med samarbeidet bidra til å tilgjengeliggjøre vår kunnskap for kommersielle aktører, sa Kristin Guldbrandsen Frøysa til nettstedet Ocean24.no i forbindelse med avtalesigneringen.

– Vi har flere forskningsprosjekter med næringslivet innen fornybar energi, blant annet med Equinor og Total. Fremover ønsker vi oss flere prosjekter med brukerpartnere, både i næringslivet og i offentlig sektor. Kunnskapsoppbygging og kunnskapsoverføring er målet, både innen havvind og andre former for fornybar energi. Vi lærer av næringslivet, og bedriftene får kandidater og ny kunnskap.