Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Havvindkompetanse

UiB tilbyr lavterskel havvindkurs på nett

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har lagt ut et gratis introduksjonskurs i havvind på nett. Å tilby en slik lavterskel innføring i et fagfelt, er nytt i UiB-sammenheng. Behovet for havvindkompetanse er stort, ifølge næringslivet.

Tre menn og en kvinne som intervjues i denne saken
Fra venstre: Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver Bergens næringsråd, Cristian Guillermo Gebhardt, påtroppende direktør BOW, Olav Osvoll, administrerende direktør i Eviny Fornybar og Kristine Spildo, visedekan for klima og energi ved Universitetet i Bergen Bakgrunnsbilde er fra Sheringham Shoalm april 2022
Foto/ill.:
Anna Therese Klingstedt

Hovedinnhold

Målgruppen for kurset er bred og omfatter blant andre ansatte i olje-, gass- og leverandørindustrien, politikere og ansatte i media og i offentlig sektor. Kurset er på engelsk.

Havvind noe annet enn olje og gass

BOW er et tverrfaglig senter innen havvind ved UiB som bringer sammen forskere fra så ulike fagfelt som geofysikk, geovitenskap, marinbiologi, fysikk, jus og informasjonsteknologi.

– Norge har gjennom olje- og gassvirksomheten opparbeidet mye kompetanse innen offshorevirksomhet, men havvind er noe annet enn olje og gass, ifølge Cristian Guillermo Gebhardt, påtroppende direktør i BOW. 

– Ved å samarbeide på tvers av disipliner danner vi som arbeider ved BOW oss et bedre bilde av hva som kjennetegner vindkraft som ressurs, utfordringer vi står overfor, og hvordan Norge best kan utnytte den under de forholdene vi har langs kysten. 

Det er dette bildet som formidles gjennom kurset: 
– Vi gir industrien, men også andre beslutningstakere og resten av samfunnet, en mulighet til bedre å forstå hvilken type næring havvind er, og hvilke muligheter den representerer for Norge som land og for Vestlandet som region, sier Gebhardt.
 

50 000 nye arbeidsplasser i havvindindustrien

Ifølge Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver i Bergen næringsråd, står den vestlandske industrien klar til å levere i henhold til regjeringens ambisjoner om å tilrettelegge for bygging av 30 gigawatt havvind innen 2040.

– Vi har verdensledende verdikjeder innen offshore service, spesielt innen olje og gass, og der vi har de beste forutsetningene til å overføre kompetanse, er innenfor flytende havvind.

– Siste analyser viser at det kan være så mye som 50 000 arbeidsplasser innen havvind i 2050. Ekstremt mange av arbeidsplassene kommer til å være på Vestlandet. UiB som største utdanningsinstitusjon blir en viktig bidragsyter til å utdanne flere innen havvind, sier Magnus. 

– Hvis Norge skal fortsette å være en energinasjon, tror jeg at havvind må bli en stor del av norsk energiproduksjon i tiden framover. Dette nettkurset fra UiB er kjempenyttig for alle som er interessert i energi, fordi vi vet at havvind blir en stor del av energimiksen i fremtiden.

Han får støtte av Olav Osvoll, administrerende direktør i Eviny Fornybar: 
– Det er veldig positivt at UiB og BOW lanserer et grunnleggende introkurs og kurs på masternivå i havvind. Samarbeidet med UiB styrker vår egen kompetanse og gir oss muligheter til å rekruttere nyutdannede kandidater med relevant kunnskap.
 

Introduksjonskurs til havvind

Produsent:
Bergen Offshore Wind Centre/Anna Therese Klingstedt

Miks av gradsgivende tilbud og etterutdanning

Industrien og resten av samfunnet vil trenge havvindkompetanse i tiden framover. Kristine Spildo, visedekan for klima og energi ved Universitetet i Bergen, har en del tanker rundt hva universitetet kan bidra med.

– Det er ikke nok å utdanne nye masterkandidater, vi må også se på etter- og videreutdanning. Selskapene vil bruke kompetanse de allerede har, og det bør vi ved UiB legge til rette for. Jeg ser for meg som eksempel en videreutdanning i energiomstilling og de nye teknologiene på masternivå. Det er noe UiB ville kunne bidra med, både knyttet til naturressursene og det juridiske rammeverket. 

BOWs introduksjonskurs er en kursform som UiB etter hvert kan tilby på andre felt innen energiomstilling, altså en introduksjon til et fagfelt, som kommer i forkant av et gradsgivende tilbud, ifølge Spildo.

– Vi tror det både er et stort potensial, og ikke minst stort behov, for både ikke-vekttallsgivende etterutdanningskurs og for gradsgivende videreutdanningskurs. Flere av oss på UiB er derfor i tett dialog med næringslivet om etterspørselen etter havvindutdanning på ulike nivåer, men også andre energiomstillingsrelevante kurstilbud.

Hva er BOWs planer videre?

Cristian Guillermo Gebhardt har ambisjoner for veien videre:

– Vi har hatt dette kurset ute på test hos mange personer med ulik faglig bakgrunn, og har fått mange konkrete tilbakemeldinger på hva vi gjør bra, og hva som kan bli bedre. Vi tar tilbakemeldingene med oss, for vi skal utvikle dette tilbudet videre etter hvert som vi innhenter ny kunnskap.

– I tillegg er vi i ferd med å avklare om to masterkurs i havvind kan bli poenggivende enkeltemner i et videreutdanningsopplegg. Masterprogrammet vårt har blitt populært, med flere søkere for hvert år, også søkere med bakgrunn fra arbeidslivet. For eksempel har vi en masterstudent som har arbeidet 20 år i olje og gassindustri og som er en av våre beste studenter, sier Gebhardt. 

– Det inspirerer oss til å fortsette å arbeide for å tilby ulike veier inn i havvindfaget.