Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Nyhetsarkiv for Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Håvard Haarstad og Dorothy J. Dankel drøfter potensielle vippe- og snublepunkter ved havvind.
Sørlige Nordsjø II er et område som OED har åpnet for havvindutbygging. Området ligger langt fra land. En mulighet kan være produksjon av hydrogen ved elektrolyse.
Hvor stort areal trenger vi for havvind for å dekke hele det norske elektrisitetsbehovet?
De under 30 er langt mer positive til vindkraft på land enn andre aldersgrupper, viser ny undersøkelse. Motstanden mot vindkraft på land er størst i områder med mest utbygging, som Sørlandet og Trøndelag. Havvind støttes av et stort flertall.
Verda treng klimakutt for å begrense den globale oppvarminga. Havet kan bidra med over 20 prosent av klimakutta, viser ein ny rapport. 
Vitenskapen møtte industrien på den årlege havvindkonferansen i Bergen i september. Hovudbodskapet var at det hastar med havvind.
Norge har noen av de beste vindressursene i Europa og en olje- og gassindustri med en historie som spenner over nesten 50 år. Vi har den teknologien som kreves for å utvikle vindparker til havs. Så hvorfor nøler vi?
Et nytt forskningsprosjekt ved Institutt for geovitenskap, med partnere fra Equinor og Bergen Offshore Wind Centre (BOW), skal kartlegge bunnforholdene i områder i Nordsjøen som er utpekt som egnet for havvindturbiner. Målet er å utvikle en metode som gjør planleggingen av områder for havvind tryggere og mer kostnadseffektiv.
Vindkraft og havvind er høyt på agendaen på Arendalsuka. Her finner du en oversikt over utvalgte vindkraftsarrangement med havvindtema.
Tildelinger fra Akademiaavtalen mellom UiB og Equinor ble offentliggjort 28.06.2019. Fire forskningsprosjekter på havvind fikk støtte. I tillegg ble BOW tildelt to førsteamanuensis II-stillinger.
Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har flyttet inn i nye lokaler i Allégaten 55. 7. juni 2019 ble lokalene åpnet av viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsninger, Robert Bjerknes.
Vår nye energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa vil at UiB sitt arbeid med energiomstilling og alternativ energi skal verta meir synleg . Sjå intervju med UiB sin første energidirektør!

Sider