Hjem

BRIM Bergen Research group for intervention and mental health across the Lifespan

Hovedinnhold

Kontakt forskergruppen

Professor Stine Lehmann
Email: stine.lehmann@uib.no

Professor Elisabeth Flo-Groeneboom
Email: elisabeth.flo@uib.no

Forskergruppen "Bergen Research group for intervention and mental health across the Lifespan" (BRIM) ble stiftet i 2023 av Elisabeth Flo-Groeneboom, Bente Storm Mowatt Haugland, Stine Lehmann, Berge Osnes, Elisabeth Schanche, Endre Visted og Jon Vøllestad. Gruppen er hovedsakelig tilknyttet Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. BRIM har flere pågående forskningsprosjekter som dekker psykisk helse gjennom livsløpet. Prosjektene dekker eksperimentelle studier, intervensjonsforskning og epidemiologi.