Hjem

BRuSH

Hovedinnhold

Solstrand group photo

Visste du at dårlig tannhelse kan kobles til sykdommer som diabetes, hjerte-/kar- og lungesykdommer? 

Tannkjøttbetennelsen periodontitt forårsakes av at bakterier i munnhulen skaper en betennelsesreaksjon som bryter ned festeapparatet rundt tennene. Bakteriene fra munnhulen kan forflyttes ved at vi puster dem inn, og transporteres med blodbanen til andre steder i kroppen, for eksempel til lungene, hvor de kan påvirke sykdomstilstander. Hos lungesyke eller hos langtidssyke og sengeliggende pasienter kan bakteriene man finner hos periodontittpasienter forverre sykdommen. På den måten tror vi at det er en sammenheng mellom bakteriene i munnhulen og bakteriene i lungene. 

Tannkjøttsbetennelse opptrer hyppig i befolkningen og periodontitt er en av de vanligste årsakene til tanntap hos den voksne norske befolkningen. Typiske symptomer på tannkjøttbetennelse er blødning ved tannbørsting og bruk av tanntråd, rødhet og hevelser i tannkjøttet. Utvikling av periodontitt er arvelig betinget, men påvirkes også av alder og livsstil. Tidlig diagnostikk og behandling av periodontitt er viktig da dette bidrar til infeksjonskontroll og forhindrer sykdomsutvikling.

The 2010 Global Burden of Disease Study har anslått at 3,9 milliarder mennesker verden over har dårlig tannhelse, og ifølge WHO lider 300 millioner av astma. Antall mennesker med astma og KOLS er forventet å stige som konsekvens av økende levealder og aldrende befolkning. Både dårlig tannhelse og kroniske lungesykdommer forekommer oftere i grupper med lav sosioøkonomisk status, og gir dårligere livskvalitet for de som er rammet, både i form av kroppslige og psykososiale plager.

Forskningsprosjektet BRuSH skal undersøke om det fins en årsakssammenheng mellom betennelsesfremmende bakterier i munnhulen og dårlig lungehelse. Videre skal vi undersøke om behandling av tannkjøttsbetennelse vil føre til bedre lungefunksjon. Dersom vi finner en sammenheng, vil dette kunne være med på å fremheve betydningen av god tannhelse og tannhygiene. Fravær i bruk av tannhelsetjenesten er forbundet med lav sosioøkonomisk status, og også blant eldre i Norge finnes sosiale ulikheter i tannhelse og bruk av tannhelsetjenester. Strategier for å fremme tannhelse kan for eksempel være sette søkelys på betydningen av god tannhelse og subsidiering av tannbehandling for lavinntektsgrupper. Prosjektet vil på den måten kunne bidra til å utjevne sosiale ulikheter. I et livsløpsperspektiv vil forebygging av dårlig tannhelse kunne forhindre utvikling og forverring av lungesykdom, og kanskje også andre kroniske sykdommer.

Tannlege-studiet
Odontologi-alumn Anders Røsland

Tilfeldigheiter gjorde at Anders Røsland endte opp som tannlege

Sjukehuslege var det Anders Røsland drøymde om å bli, men tilfeldigheitene ville det annleis. No er han ferdig utdanna tannlege og glad han valte å gi odontologi ein sjans.