Hjem
BRuSH
In vivo og in vitro

Eksperimentelle modeller på bakterier og lungehelse

De translasjonelle cellemodellene og dyremodellene ledes av vår partner institusjon i Borstel i Tyskland

Hovedinnhold

I dette prosjektet skal vi undersøke lipid A fra Porphyromonas gingivalis som er en bakterie som finnes i munnhulen hos mennesker og som er assosiert med periodontal sykdom. P. gingivalis kan produsere forskjellige typer av lipid A.

Vi skal undersøke hvordan kjemisk fremstilte lipid A påvirker human bronkiale epitel celler (fra friske donorer). Disse cellene kan også bli behandlet med IL-13 for å indusere slimproduksjon slik at det ligner mer på en astmatisk lunge. Etter at cellene er eksponert for lipid A måles blant annet epitel barriere funksjon, cytokin produksjon og cellenes overlevelsesgrad.

Disse studiene vil bli komplementert med in vivo modeller (musemodeller for ovalbumin-indusert «astma») som gir informasjon om hvordan de forskjellige typene av lipid A påvirker inflammasjon i luftveiene, immunrespons og lungefunksjon. Bruk at støv-ekstrakt fra innemiljøprøver fra studiedeltagerne i ECRHS III vil også bli testet i disse eksperimentelle modellene – for å undersøke om bakteriene og bakterielle komponenter fra innemiljø påvirker inflammasjonsstatus.

Dette prosjektet ledes av Dr. Martin Wolff ved Borstel Research Center i Tyskland