Hjem
UiBs Brussel-kontor
Kva er UiBs Brusselkontor?

Om UiBs Brusselkontor

Universitetet i Bergen sitt Brusselkontor er etablert for å styrke Universitetet sitt nærvær i EUs forsknings og innovasjons politikk og som ein ressurs for forskarar som ynskjer å styrke internasjonalt samarbeid.

atomium brussel
Foto/ill.:
UiB/Charlotte Eide

Hovedinnhold

Sidan september 2015 har Universitetet i Bergen sitt Brusselkontor arbeida for å styrke og synleggjere Universitetet i Bergen i Brussel. I det daglege arbeidet jobbar Brusselkontoret med å promotere UiBs posisjon, støtte forskarar i å finne og etablere passande internasjonale nettverk og samarbeidspartnarar og med å kome frampå når det gjeld den komplekse politikken EU presentera i relasjon til forskning og innovasjon. Kontoret sørgar og for "a home away from home" for ansatte og studentar frå Universitetet i Bergen. 

Gitt lokasjonen så fungera Brusselkontoret som det første kontaktpunktet for internasjonale organisasjonar og aktørar som ynskjer å samarbeide med Universitetet i Bergen. Kontoret er og eit naturleg startpunkt for aktørar frå Universitetet i Bergen som ynskjer å entre den Europeiske politiske arenaen.

Meir informasjon om lokasjonen til UiBs Brusselkontor kan du finne her.