Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
CCBIO906

Kurs i CCBIOs forskerskole om kreftgenomikk

Vi har gleden av å presentere et helt nytt kurs i CCBIOs forskerskole: CCBIO906 - Kreftgenomikk, som første gang vil bli holdt 1-3 november 2017!

Man contemplatig over a dna string
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Målet med kurset er å gi deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap om genomskalaanalyser av genforandringer i pasientprøver og i eksperimentelle modeller. Kurset vil fokusere på ulike metoder basert på ”dyp-” eller ”nestegenerasjonsekvensering”, NGS, av RNA og DNA i svulster og normalprøver. Også analyser av kromatinets og kjernens struktur blir forelest, samt etiske og juridiske forhold og arvelig kreftpredisposisjon.

Kurset anbefales som del av opplæringsdelen for kandidater knyttet til Forskerskolen til CCBIO.

Frist for påmelding er 2. oktober. Bruk denne påmeldingslenken.

Program

Du finner programmet på denne lenken.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført kurs, skal kandidatene ha kunnskap om

  • Hvilke typer mutasjoner som skjer under eller kan predisponere for kreftutvikling.

  • Hvordan disse kan påvises med NGS-metoder og analyseres bioinformatisk.

  • Hvordan mutasjonsanalyse kan brukes til stratifisering av pasienter både diagnostisk og terapeutisk.

  • Ulike konsekvenser av gitte mutasjoner i ulike celletyper.

  • Etiske og juridiske regler for genetiske analyser av pasientmateriale.

Hvilke ferdigheter vil du lære

Du vil kunne formulere problemsstillinger for å planlegge og gjennomføre NGS-analyser på pasientprøver, kunne vurdere nytte og begrensinger ved bruk av NGS-metoder i diagnostikk og kreftforskning, kjenne til hvilke kontaktpunkter som finnes for NGS i Bergen og kunne formilde relevant litteratur og metoder for kreftgenomikk.

Generell kompetanse

Etter å ha tatt kurset vil du kunne vurdere hvordan kunnskap om mutasjoner kan føre til økt kunnskap om tumorbiologiske mekanismer, bedre og mer presis diagnose og til målretta behandling og oppfølging av kreftpasienter.