Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
Forskningsskoler

Forskerskolesamarbeid mellom fremragende forskningssentre

CCBIO startet tidlig med sin forskerskole – CCBIO Research School for Cancer Studies (RSCS) – og denne har hatt en rivende utvikling og utvidelse av kursporteføljen siden starten i 2014. Nå som moderinstituttet Klinisk Institutt 1 har fått et FKB-senter (Forskningssenter for klinisk behandling), Neuro-SysMed, finner CCBIO det naturlig å dele på erfaringene og etablere et potensiale for synergieffekter og god samhandling.

Logos
Foto/ill.:
CCBIO/Eli V.

Hovedinnhold

Der CCBIO fokuserer på nye kreftmarkører og målrettet behandling mot kreftsykdommer, arbeider Neuro-SysMed med nevrologiske sykdommer som multippel sklerose, demens, Parkinsons sykdom og ALS. Kanskje vidt forskjellige fagområder, men likevel med potensiale for biologiske og kliniske krysningspunkter. Forskere under utdanning skal utenom det rent faglige lære mye om blant annet forskningsinfrastruktur, metoder og regelverk – fellestema som dels er uavhengig av forskningsfelt.

– Vi i CCBIO synes det er kjekt å bidra med erfaringer vi har gjort oss – både fra etableringen som Lars A. Akslen og Anne Christine Johannesen gjorde i CCBIOs startfase, og i videreutviklingen som har vært pågående i hele forskerskoleperioden, forteller lederen for CCBIOs forskerskole, Elisabeth Wik. – Vi ser potensiale for ulike typer samarbeid mellom forskerskolene, fortsetter hun. – Ph.d.-kandidater oppfordres til å tilegne seg ferdigheter innen generiske tema, noe som er velegnet for samarbeidskurs. Felles metodekurs vil være relevante, og forskerskoleaktiviteter som fokuserer på karriereplanlegging for ph.d.-kandidater, kan også passe i samarbeidet, sier hun.  

Neuro-SysMeds senterdirektør Kjell-Morten Myhr mener de to sentrene har flere krysningsfelt.
 – Som CCBIO har Neuro-SysMed ansvar for forskerutdanning og i tillegg opplæring av helsepersonell i klinisk behandlingsforskning, sier han.  –  For meg driftes CCBIO forbilledlig, også i forhold til organisering av forskerskolen. Jeg finner det derfor naturlig at Neuro-SysMed inspireres av dette, og er ekstra glad for at vi kan samarbeide om noen kurs, fortsetter han.

Muliggjør tidlig etablering av forskerskolen

Myhr ser allerede gevinster ved samarbeidet så langt. – Vi har hatt stor hjelp og glede av å kunne arbeide med Lars Akslen og Elisabeth Wik i planleggingsprosessen av forskerskolen, og i tillegg blir vi medansvarlige for kurs som er kommet godt i gang ved CCBIO allerede, forteller han. Synergieffekter er allerede i gang, mener han. – Vi bidrar med å videreutvikle kurs slik at de blant annet oppnår godkjenning på fakultetet. Vi har også initiert egne kurs som CCBIO blir med på med viktige bidrag og perspektiver fra kreftforskningen, forteller Myhr.

Neuro-SysMeds forskerskoleleder Nina Grytten Torkildsen synes det gjør arbeidet lettere når CCBIO allerede har tråkket opp løypa. – Som fersk forskerskoleleder er jeg takknemlig for at Elisabeth deler sin kunnskap og erfaring med organisering av en forskerskole. Takket være Elisabeth Wiks innsats og kyndige veiledning får vi etablert en faglig solid forskerskole ved Neuro-SysMed allerede i løpet av våren, forteller hun.

Tre nye forskerkurs til høsten

Tre felles ph.d.-kurs blir i første omgang lansert høsten 2021:

Line Bjørge (CCBIO) og Øivind Grytten Torkildsen (Neuro-SysMed) er emneansvarlige for kurset Kliniske studier ved kreft og nevrologiske sykdommer (Clinical Trials in Cancer and Neurological Diseases), en videreutvikling av CCBIOs kurs Clinical trials in Cancer Research fra 2019, den gang organisert av Line Bjørge og Hani Gabra. Programmet kvalifiserer for Good Clinical Practice (GCP)-sertifikat, og dekker ellers mange aspekter ved klinisk utprøving – fra planlegging til gjennomføring - med gode eksempler fra både kreft- og nevroforskning.  

Nina Jebsen (CCBIO) og Tone Skår (Neuro-SysMed og VIS) er emneansvarlige for det nye kurset Brukerinvolvering i medisinsk- og helsefaglig forsking (Patient and Public Involvement in Medical and Health Research). Kurset er initiert fra Neuro-SysMed som har sterkt fokus på brukermedvirkning i senterets aktiviteter. Kurset har som mål å inspirere til økt brukermedvirkning i forskningsstudier, og viser gode måter å involvere brukerrepresentanter på – noe som er relevant og til inspirasjon for alle i biomedisinsk forskning.   

Agnete Engelsen (CCBIO) og Magnus Alvestad (Neuro-SysMed) er emneansvarlige for kurset Helseinnovasjon (Health Innovation), der målet er å stimulere ph.d.-kandidater og andre forskere til å tenke tett sammenheng mellom forskningsfunn og innovasjonspotensiale. Kurset bruker gode eksempler både fra våre egne miljøer og internasjonalt til å vise den praktiske veien fra idé til patent – og videre. Agnete og Magnus vil ta i bruk ulike undervisningsformer som stimulerer til aktiv læring.

Alle samarbeidskursene er i søknadsprosess for godkjenning som ph.d.-kurs, og vil være åpne også for interesserte utenfor CCBIO og Neuro-SysMed. Mer info om kursene kommer i senere nyhetsbrev og annonseringer.

Mulig samarbeid også på andre områder

Man skal heller ikke se bort fra at samarbeidet kan gjøre utslag på andre områder.

– Jeg ser på dette som en start på et viktig samarbeid mellom CCBIO og Neuro-SysMed, sier Kjell-Morten Myhr. – Vi samarbeider allerede godt i forhold til forskningsrådgiverfunksjonen til Yamila Cleuren. Jeg ser et potensiale også videre inn mot forskningsprosjekter og deling av forskningsmetoder, forteller han.

Nina Grytten Torkildsen sier seg enig i dette, og legger til at det gode samarbeidet mellom forskerskolene ved CCBIO og Neuro-SysMed demonstrerer viktigheten av felleskap i forskning, som genererer nye organisasjoner, nettverk og ideer.

Godt på vei

Elisabeth Wik mener at samarbeidet allerede har båret frukter ved det gode planleggingsarbeidet som emneansvarlige for de tre nye kursene har gjort. – Tross enda tidlig fase i samarbeidet ser jeg at dette er et godt eksempel på vinn-vinn, sier hun. Forskerskolene til både CCBIO og Neuro-SysMed berikes av fellesinnsatsen – noe som kommer kandidater og studenter fra mange fagmiljøer til gode - også utenfor våre to sentre, avslutter hun.