Hjem
Senter for digitale fortellinger
Presentation

CDN-lunsj: Bokpresentasjon – Metoder for å forstå mediebruk

Brita Ytre-Arne and Hallvard Moe diskuterar si nye bok.

"Metoder for å forstå mediebruk"
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

Ytre-Arne and Moe presenterar si nye bok. Presentasjonen vil vere på engelsk:

Frå forlaget:: "Medier og medieteknologi preger samfunnet - men hvordan kan vi forstå hva medier betyr i livene til folk? Denne boken gir fordypning i metoder for å forstå mediebruk, et spennende forskningsfelt som er nært og relevant for de fleste.

Kanskje du lurer på hvordan mobilen har forandret hverdagen, hvorfor noen er lite interessert i nyheter, hvordan gaming skaper felleskap, eller hva som skjer i samfunnsdebatt i sosiale medier? For å få innsikt i slike spørsmål trenger vi metoder tilpasset forskning på kommunikasjon i et digitalt samfunn. Denne boka forklarer hvordan etablerte og nye metoder kan brukes for å forske på mediebruk. Metodene og datatypene i boka inkluderer intervjuteknikker, mediedagbøker, digitale spordata, feltarbeid og digital etnografi.

Boka følger deg gjennom en forskningsprosess, fra utforming av problemstilling og forskningsdesign, til datainnsamling, analyse og formidling, hele veien med hensyn til etikk og personvern. Ut fra situasjoner studenter og forskere støter på gir boka både innføring og fordypning, praktiske råd og støtte for å ta selvstendige valg.

Metoder for å forstå mediebruk passer for studenter på bachelor- og masternivå, og for forskere som skal utføre små og store prosjekter om mediebruk."