Hjem
Center for Data Science
Utdanning i Data Science: seminar på 1. april 2022

Utdanning i Data Science

1. april 2022 arrangerte Center for Data Science (CEDAS) og forskningsgruppen Statistikk og Data Science et tverrfakultært seminar for å undersøke og diskutere samarbeidsmuligheter og utfordringer innenfor utdanning i data science ved UiB. Hovedmålet var å knytte tettere samarbeid mellom de ulike instituttene og fakultetene involvert i CEDAS, og starte en diskusjon på hvordan en kan forbedre Universitetet i Bergen sitt tilbud på utdanning i Data Science.

CEDAS & Statistics teaching workshop
Fra venstre: Stian Hirth, Mehdi Elahi, Nello Blaser, Bård Støve, Morten Brun, Hans Skaug, Helwig Hauser, Stein Andreas Bethuelsen, Pekka Parviainen, Susanna Röblitz, Yushu Li, og Eirik Herfindal.
Foto/ill.:
Eirik Herfindal

Hovedinnhold

1. april 2022 arrangerte Center for Data Science (CEDAS) og forskningsgruppen Statistikk og Data Science et tverrfakultært seminar for å undersøke og diskutere samarbeidsmuligheter og utfordringer innenfor utdanning i data science ved UiB. Hovedmålet var å knytte tettere samarbeid mellom de ulike instituttene og fakultetene involvert i CEDAS, og starte en diskusjon på hvordan en kan forbedre Universitetet i Bergen sitt tilbud på utdanning i Data Science.

“Jeg er veldig takknemlig for at vi nå har dette samarbeidet her på Center for Data Science (CEDAS) på UiB, for å fobedre våre tilbud for utdanning innenfor data science. På 1. april hadde vi et interessant seminar på Scandic Ørnen Hotel, der vi drøftet ulike muligheter relatert til statistikk, matematikk, informatikk og informasjonsvitenskap. Dette vil hjelpe oss med vårt oppdrag for å øke kompetansen innenfor data science på UiB”. (Helwig Hauser, senterleder for CEDAS)

Seminaret startet i plenum med flere korte presentasjoner av forskere og undervisere fra Institutt for Informatikk, Matematisk Institutt, og Insitutt for informasjons- og medievitenskap. Inkludert i disse presentasjonene fikk vi også høre to nøkkelsamtaler om Utdanning og forskning i data science på Universitetet i Oslo (Ingrid Glad, Matematisk Institutt & dScience, Universitetet i Oslo) og Computational Biology og Bioinformatikk: Utfordringer og muligheter av tverrfaglig undervisning og læring (Susanna Röblitz, Institutt for Informatikk & Computational Biology Unit, Universitetet i Bergen; NORBIS). Plenumet ble etterfulgt av to forskjellige diskusjonsgrupper – en relatert til deling av kunnskap anngående relevante emner i data science, og en relatert til studieprogram i data science. Diskusjonene fokuserte hovedsakelig på hvordan en kunne kombinere eksisterende kurs rettet mot forskjellige temaer innenfor data science, eller tilby flere muligheter for samarbeidskurs, og hvordan etablere fremtidige studieprogram i data science for utdanning på masternivå.