Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Arrangement

Lansering av CET: Rask samfunnsomstilling for å møte klimautfordringene?

Vi ønsker velkommen til lansering av CET – Senter for klima og energiomstilling, et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen. Målsettingen til CET er å tilveiebringe ny kunnskap om veivalg for klima og energiomstilling. CET vil være en «hub» for tverrfaglig forskning, med basis i samfunnsvitenskapene.

SV-bygget
Foto/ill.:
The aim of CET is to provide new knowledge on societal pathways to climate and energy transformation.

Hovedinnhold

Under lanseringen vil du få møte CETs forskere, studenter og partnere. Politikkutformere vil fortelle om betydningen av forskningsbasert kunnskap om klima og energiomstilling i politikkutforming på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Du vil få høre hva UiB og CET vil bidra med på dette området. Den offisielle lanseringen vil etterfølges av en presentasjon om veivalg for rask samfunnsomstilling, og en paneldiskusjon om utfordringer som må overvinnes for at samfunnet skal lykkes med rask omstilling, og for at CET skal lykkes som forskningssenter.

Lanseringen vil finne sted i Media City Bergen sine nye lokaler (Lars Hilles Gate 30). 

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Program legges ut snart. Følg med!