Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Nyheter

CET med to nominerte til IPCC

To forskere ved CET-senteret er nominert som kandidater til FNs klimapanel - og til det prestisjetunge arbeidet med IPCCs sjette klimarapport.

Endre Tvinnereim og Siddharth Sareen er nominert til IPCCs klimapanel og arbeidet med den sjette IPCC-rapporten.
Endre Tvinnereim og Siddharth Sareen er nominert til IPCCs klimapanel og arbeidet med den sjette IPCC-rapporten.

– Det ville vært en ære og et privilegium, i tillegg til mye arbeid, å være en del av et så imponerende samarbeidsprosjekt, sier Siddharth Sareen.

Sareen er en av to av forskere ved CET som har blitt plukket ut som kandidater til arbeidet med den sjette IPCC-rapporten (AR6). I likhet med kollega Endre Tvinnereim har han blitt nominert til å sitte i arbeidsgruppen til den tredje delen av rapporten, som tar for seg tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser.

– Hyggelig overraskelse

I midten av januar publiserte Miljødirektoratet sin liste over kandidater til IPCCs arbeidsgruppe. Sareen ble gjort oppmerksom på at han var nominert av sine CET-kolleger.

– Håvard Haarstad (CET-direktør) kom inn på kontoret mitt og viftet med Miljødirektoratets nettsider på mobilen sin, sier Sareen.

Også Tvinnereim fikk beskjed av kollegaer som hadde lagt merke til navnet hans på nominasjonslista.

– Jeg meldte min interesse for en god stund siden og hadde glemt når det skulle avgjøres. Så det kom som en hyggelig overraskelse, sier han.

Men de to forskerne er bevisste på at en nominering bare er en nominering.

– Min første reaksjon var den samme som jeg har nå: Vi må bare vente og se om jeg kommer på den endelige listen, sier Sareen.
 

84 navn på lista

Miljødirektoratet er det nasjonale knutepunktet for FN i Norge, og har ansvaret for å nominere forskere og eksperter som kan bidra til IPCC-rapportene.

19 norske forskere deltok i arbeidet med den femte IPCC-rapporten, som kom ut i 2013-2014. Denne gangen er 84 forskere og eksperter funnet kvalifiserte og sendt inn som nominerte til det prestisjetunge arbeidet. 14 av disse er fra UiB.

– Nominasjonen viser at norske fagmiljøer har mange høyt kvalifiserte kandidater, sier Audun Rosland, avdelingsdirektør i klimaavdelingen i Miljødirektoratet på deres nettsider

Nå er det FN som skal foreta den siste utvelgelsen. I starten av februar kan forskerne forvente å høre om de har blitt valgt ut til klimapanelet. Både Sareen og Tvinnereim er forsiktige med å ha for høye forventninger.

– Jeg tar det ikke for gitt, men tror det ville være en fantastisk mulighet, både for å kunne bidra med det jeg kan, samt for å lære av mer erfarne kolleger fra hele verden, sier Sareen, og legger til:

– Jeg har hatt gleden av å etablere mange internasjonale samarbeid i mine første år som postdoktor, og jeg ser dette som et naturlig neste skritt der jeg kan bruke min kompetanse til meningsfylt arbeid og å videreutvikle mine forskningsmessige ferdigheter i arbeidet med noen av de mest presserende utfordringene verden står overfor.

90% svette, 10% motivasjon

Den tredje delen av IPCC-rapporten vurderer de sosioøkonomiske og teknologiske aspektene av en utslippsreduksjon, mulighetene for kutt som finnes på tvers av sektorer og styringsnivåer og hvordan ulike tiltak for utslippsreduksjon påvirker samfunnet.

– Det er et ganske krevende arbeid, så første prioritet er å sørge for et godt faktagrunnlag! sier Sareen.

Sareens bakgrunn er i stor grad fra tverrfaglig forskning om forvaltning av naturressurser og energi i Sør-Asia og Vest-Europa. Han har jobbet for anvendte forskningsinstitusjoner i seks land.

– Dette gjør meg i stand til å kunne gi flere innspill til rapporten: både relatert til den politiske styringen av energitransformasjoner, angående institusjonelle strukturer og ansvarighetsforhold over sektorer, og angående ulike rammer som kan bidra til å gjøre rapporten virkelig interdisiplinær, omfattende og overbevisende å lese, mener han.

CET-postdoktoren mener hans arbeid med forvaltning av solenergi kan være et viktig innspill til denne delen av rapporten.

– Jeg kan bidra med et poeng som jeg mener er godt underbygget fra egen forskning: At en tydelig spesifisering av ansvarighetsforhold er nødvendig for å sikre ønskelige resultater under overganger, både i energisektoren og på tvers av sektorer. Jeg håper å kunne teste dette perspektivet, og ideelt sett bringe det inn i utformingen av rapporten.

Tvinnereim har lang fartstid i arbeid med oppfatninger av klimaendringer og energirelaterte problemstillinger. Han håper hans bakgrunn kan være nyttig dersom han velges ut til rapportens arbeidsgruppe.

– Jeg håper å bidra med det jeg har forsket på innen to områder: hvordan kvoteordninger fungerer i praksis for å få ned utslipp, og folks forståelse av klimaendringer og preferanser når det gjelder utslippsreduserende tiltak. Særlig det siste har jeg jobbet mye med i det siste, sier han.

Forskeren ser for seg et spennende, men utfordrende arbeid dersom han skulle bli valgt ut til rapportskrivingen.

– Det er selvfølgelig en god anledning til å jobbe sammen med forskere fra hele verden for å sammenstille kunnskap om hvordan vi mennesker best kan redusere utslippene av drivhusgasser. Og dersom jeg blir valgt ut så vil det nok bli veldig mye arbeid, jeg tenker 90% svette og 10% motivasjon.