Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Nyheter

Interessentverksted på CET om utfasing av karbonintensive næringer

Prosjektet startet med en interessentarverksted i Bergen i mars 2018
Contractions-workshoppen tok opp hvordan karbonintensive teknologier kan fases ut
Foto/ill.:
Marikken W. Wathne

Hovedinnhold

Nylig arrangerte CET et interessentverksted med deltakere fra energibransjen, politisk ledelse og investeringssamfunnet for å diskutere Contractions-prosjektet - et forskningsprosjekt som undersøker hvordan karbonintensive teknologier kan fases ut for å bidra til å nå klimamålene. På interessentmøtet diskuterte vi vår forskningsplan med sentrale interessenter for å sikre at prosjektets resultater ikke bare er vitenskapelig interessante, men også relevante for næringslivet og politiske samfunn. Disse to dagene produserte bemerkelsesverdig innsikt og spennende ideer for fremtidig forskning.

Blant annet ble det diskutert mulighetene for å bruke den siste nedgangen i oljeprisene som en proxy for å studere potensielle sosiale og politiske effekter av fremtidige energisammentrekninger. Oljeprisfallet resulterte i tap i Norge og Canada, samt politisk ustabilitet i Venezuela og en muligens mer aggressiv utenrikspolitikk og økning av autokratiske trender i Russland.

Spørsmål om overførbarhet av jobber fra kull-, olje- og gassindustrien til andre aktiviteter og andre sektorer ble også diskutert på arbeidsverkstedet. Når atomkraftverk blir avviklet beholdes vanligvis de samme arbeiderne og ingeniørene, men gjelder det samme for oljerigger? Opptrer jobbene i voksende sol- og vindnæringer på samme sted og krever samme kvalifikasjoner som for eksempel i kullgruvearbeid?

Dette prosjektet vil bidra til å svare på disse spørsmålene og mange fler. Det første steget vil være å få en solid forståelse av historiske energisammentrekninger, blant annet kraftige nedganger i energipriser. Hvor fort skjedde de? Hva var konsekvensene? Hvordan klarte arbeidere, lokalsamfunn og stater å håndtere slike sammentrekninger? Det er nødvendig å stille disse spørsmålene, ikke bare for å sikre at vi kan møte våre klimamål, men også for å forutse og for å styre energitranformasjoner drevet av teknologiske endringer og markedskrefter.

En lengre versjon av dette blogginnlegget ble opprinnelig publisert på polet.network-bloggen.