Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Nyheter

CET med innspill til FNs syvende bærekraftsmål

I juli 2018 vil High Level Political Forum (HLPF) ved FNs hovedkontor i New York gjennomgå de globale fremskrittene innen bærekraftsmål 7 (SDG7). I løpet av de siste månedene har CET vært en av 50 organisasjoner internasjonalt som har gitt innspill til denne prosessen. CET har kommet med politiske innspill om SDG7, og sammenhengen mellom dette og de andre bærekraftsmålene.

CET er engasjert i universitetenes rolle, og har nå kommet med innspill på måloppnåelsen av FNs syvende bærekraftsmål. Bildet er fra UiBs konferanse om bærekraftsmålene i mars 2018.
CET er engasjert i universitetenes rolle i måloppnåelsen av FNs bærekraftsmål, og har nå kommet med innspill til SDG7. Bildet er fra UiBs konferanse om bærekraftsmålene i mars 2018.
Foto/ill.:
Marikken W. Wathne

Bærekraftsmål 7 har som mål å sikre tilgang til overkommelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle innen 2030.

FNs økonomiske og sosiale råd har satt sammen en teknisk rådgivende gruppe med flere interessenter innen dette bærekraftsmålet for å bidra inn i revisjonsprosessen rundt målet. Denne prosessen resulterte i 27 høringsinnspill som ble presentert som utkast på den globale konferansen om det syvende bærekraftsmålet i Bangkok i februar 2018, før det ble åpnet for en offentlig høring på temaet. Innspillene ble publisert 18. april 2018, som en rapport med tittelen ‘Accelerating SDG7 achievement: Policy Briefs in Support of the First SDG7 Review at the UN High-Level Political Forum 2018’.

CET har bidratt til to av innspillen ei denne rapporten. Det ene (Policy brief 8) omhandler "sammenkoblinger mellom energi, fattigdom og ulikheter". Dette innspillet ble utviklet av UNDP og CET i samarbeid med UNESCAP og Det tyske forbundsdepartementet for økonomisk samarbeid og utvikling (BMZ). Innspillet ber om at man bruker flere nivåer for å måle energitilgang, argumenterer for politikk som eliminerer risiko knyttet til fornybar energiopptak, og legger vekt på viktigheten av sosiotekniske og politiske økonomiske drivere på ulike skalaer for distribusjon og kvalitet av energitilgang. Demokratisering av energisektoren krever at den blir mer responsiv og ansvarlig for folks behov.

CET leverte også innspill om "transformering av energisektoren: Desentralisert fornybar energi for universell energitilgang" (Policy Brief 24), som ble ledet av BMZ Germany, Utenriksdepartementet, Det internasjonale byrået for fornybar energi og Verdensbanken. Å være en del av en prosess med så store og erfarne partnere over hele verden var en innsiktsfull og berikende opplevelse. I motsetning til vår forskning, som ofte krever målte fremskritt, var dette oppdraget raskt og ga oss en nyttig utfordring i å gi innspill på viktige og presserende spørsmål.

Du kan finne kunngjøringen av lanseringshendelsen her, og policyoversikten er tilgjengelig her eller via FNs Sustainable Development Knowledge Platform. Våre innspill finner du på side 63-68 og 183-188 i rapporten om akselerasjon av oppnåelsen av bærekraftsmålet.