Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Nyheter

Omstilling på norsk

For to år siden stilte Håvard Haarstad og Grete Rusten seg spørsmålet: Hvordan kan vi bidra til debatten om omstilling i Norge? Resultatet ble presentert på Akademika forrige uke.

Lansering av Grønn Omstilling
Fredag 13. april ble boka "Grønn omstilling - norske veivalg" lansert på Akademika på studentsenteret, og flere av bidragsyterne var til stede. Fra venstre: Stina E. Oseland, Gidske Andersen, Håvard Haarstad, Tarje I. Wanvik og Grete Rusten.

Boken "Grønn omstilling - norske veivalg" er ment å være et et forskningsbasert bidrag til debatten om norsk omstilling, og samler flere forskere innen klima og omstilling.

Boka søker å bidra til debatten rundt omstillingsprosessen som skjer rundt oss i Norge i dag, sa Håvard Haarstad på boklanseringen forrige uke.

– Omstillingen i Norge er ikke noe som ligger foran oss i tid: den har begynt og skjer nå, sa han til de oppmøtte.  

Haarstad er senterleder for CET, og sammen med geografiprofessor Grete Rusten er han redaktør av den nye boka som tar for seg omstilling i Norge.

– Vi ønsket å bidra til debatten om hvordan omstilling foregår i Norge, sa han under lanseringen. 

Boklanseringen ble avholdt på Akademia i 13. april. Flere av kapittelforfatterne er tilknyttet UiB og institutt for Geografi, og på boklanseringen var flere av dem til stede. 

Stina E. Oseland presenterte kapittelet hun har skrevet i samarbeid med Håvard Haarstad. Kapittelet tar for seg målkonflikter i omstillingsarbeid på lokalt nivå i Norge. Tarje I. Wanvik presenterte kapittelet "spillet om naturressursene i oljealderens solnedgang", som han har skrevet sammen med tidligere masterstudent i geografi, Fredrik L. Hasselberg, og som handler om Hasselbergs masteroppgave: hvordan norsk mileralsatsning spiller inn i diskursen rundt en grønn omstilling. Også Gidske Andersen presenterte sitt kapittel ved boklanseringen; et kapittel som tar for seg kulturlandskapets rolle i et omstillingsperspektiv i Norge.

Boken er til salgs på Akademika, og kan også bestilles via Universitetsforlaget.