Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Nyhet

CET partner i NORADAPT

CET har gleden av å annonsere sitt partnerskap med Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (NORADAPT). Senteret hadde sin offisiell åpning den 7.desember og skal hjelpe samfunnet med å takle konsekvensene av klimaendringer.

image of three people, one of them cutting a ribbon
Fra åpning av NORADAPT.Fra venstre: Tore Storehaug, Atle Hamar and Karen Marie Hjelmeseter
Foto/ill.:
Kyrre Groven

Hovedinnhold

NORADAPT samler ledende kompetanse i klimatilpasning fra Sogndal, Oslo, Trondheim, Bodø og Bergen.

Senteret fikk gledelige nyheter like før den offisielle åpningen 7.desember. KrF sikret en viktig startbevilgning på 10 millioner i det reviderte statsbudsjettet. I tillegg får de en grunnfinansiering av 5 millioner i 2020.

Levende laboratorium

Senteret er plassert i Sogn og Fjordane og midt i det nye Vestland fylke. Et fylke som så langt har merket klimaendringer godt.

"Det nye Vestland fylke vil fungere som et levende laboratorium for å skaffe ny og brukerrettet kunnskap om hvordan samfunnet best kan redusere skadene av klimaendringene", sier leder for senteret, Carlo Aall.

 - Ordet bærekraft betyr at klimatilpasning må være i tråd med målet om en bærekraftig utvikling, og derfor ikke må føre til økning av klimagassutslipp eller tap av biologisk mangfold, uttaler Aall videre.

Direktør for CET, Håvard Haarstad ser frem til samarbeid med senteret:

"Vi er veldig glad for at det sterke forskningsmiljøet i Sogndal nå kan etablere senteret sitt på klimatilpasning. Det utfyller CET sitt arbeid på mange måter, og vil være relevant for oss å samarbeide med i prosjekter og aktiviteter. Vi er også glad for å være partnere i det nye senteret."

Senteret vil ha Vestlandsforsking i Sogndal som vertsinstitusjon, og vil samtidig være et virtuelt senter med en rekke av de fremste faglige institusjonene på området som partnere.

CET, sammen med CICERO Senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, NTNU Institutt for geografi, NORCE Klima, NORCE Samfunn, og Nordlandsforskning er invitert som partnere.