Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Ny klimadirektør

CET stipendiat ny klimadirektør i Bergen

Stina Ellevseth Oseland er ansatt som direktør av den nye Klimaetaten i Bergen. Etaten etableres 1.september. 

Portrait of Stina Oseland
Foto/ill.:
Margrethe Vikan Sæbø

Hovedinnhold

Stina har vært på CET siden begynnelsen i 2017 og er i sluttinnspurten av sin doktoravhandling der hun ser på de administrative og politiske prosessene med å lage nye klimaplaner i Bergen, Trondheim og Stavanger. Hun var med å etablere forskningsgruppen Spacelab og var en viktig del i oppbygging av CET.

- Årene som stipendiat ved SpaceLab og etter hvert CET har gitt unik erfaring i både forskning, formidling og ikke minst tverrfaglighet. Behovet for å se klimaspørsmålet fra ulike vinkler, å huske både kvantitative og kvalitative løsninger og spørsmål, er noe jeg vil ta med meg og bruke hver dag i den nye stillingen. Og ikke minst gleder jeg meg til å bruke fersk forskning til å utvikle gode kunnskapsgrunnlag for planlegging og politikk for et fossilfritt Bergen, sier  Oseland.

Senterleder Håvard Haarstad, som også er Oselands veileder, er stolt av stipendiaten:

- Vi er veldig glad for at en av våre folk går inn i en slik toppstilling i Bergen kommune. Vi forsker jo mye på lokal klimaforvaltning, og da er det kjekt at kompetansen som bygges kan tas direkte i bruk. Stina er en dyktig forsker som har vært opptatt av den praktiske anvendelsen av forskningen. Så nå får hun mulighet til å bruke innsiktene. Det blir spennende å følge med på!

Haarstad gleder seg til et enda tettere samarbeide med kommunen:

- Vi samarbeider allerede godt med Bergen kommune på flere områder. Nå vil vi styrke dette samarbeidet enda mer, legger Haarstad til.

Skal løfte klimafeltet

Oseland skal lede en ny klimaetat som skal ha klimafaglig spisskompetanse som gjør at kommunen er enda bedre rigget for de komplekse utfordringene som må løses for å nå målet om fossilfri Bergen i 2030. Blant de mange viktige oppgavene Oseland skal stå i spissen for er utarbeidelse av klimabudsjett og klimaregnskap, rullering og oppfølging av Grønn strategi, utvikle kommunens rolle innen sirkulærøkonomi, arbeid med klimatilpasning og klimasårbarhet og følge opp arbeidet med kommunens egne klima- og miljøplaner.

-  Jeg gleder meg veldig til å komme til Bergen kommune og ta fatt i arbeidet med å bygge en klimaetat. Sammen med svært dyktige medarbeidere skal jeg jobbe for å gjøre Bergen til et lavkarbonsamfunn, ved å løfte vanskelige spørsmål og fortsatt drive godt og grundig arbeid både for å redusere utslipp og å gjøre byen rustet til å møte et endret klima, sier Oseland.

Vi gratulerer både Stina og Bergen Kommune!