Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
EU Forskningsprosjekt

Hvilken rolle har medvirkning i byutviklingsprosjekter?

Som en del av et nytt EU-prosjekt skal CET forske på medvirkning i byutviklingsprosjektet "bystrand og lungegårdspark". Prosjektet er et transdisciplinært innovasjonsprosjekt med fokus på samarbeid mellom forskning og praksis.

Bystranden i bergen
Vinnerforslag "True Blue"fra White Arkitekter. Bystranden & Lungegårdspark skal stå ferdig 2024.
Foto/ill.:
White Arkitekter/ Bergen Kommune

Hovedinnhold

- Varcities er et spennende prosjekt av flere grunner. For det første går det inn i byutvikling og klima, som er sentrale tema for oss. Og så gir det tett samarbeid med Bergen kommune, nyskapende arkitektkontor, og andre. Det er både håndfast og tverrfaglig – midt i blinken for CET, sier Håvard Haarstad, senterleder ved CET og leder UiB sin del av prosjektet, som har fått navn VARCITIES (Visionary nature based actions for health, wellbeing & relience in cities).

VARCITIES er et tverrfaglig prosjekt som ledes fra Technical University of Crete, Hellas. Fra UiB er forskere fra Det juridiske fakultetet, Institutt for biovitenskap, Institutt for design, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Institutt for geografi og CET med på prosjektet. 

Prosjektets formål er å implementere visjonære ideer og etablerer bærekraftige modeller for å fremme helse og velvære for befolkninger som er eksponert for ulike klimautfordringer i Europa. VARCITIES ser på de tette sammenhenger mellom bærekraft, folkehelse og digital innovasjon for å gjøre byer levelig og innbydende.

I tillegg til forskere på UiB er Bergen Kommune, teknologiselskapet DECCA Technology, og Arkitektfirmene White Arkitekter og OK Kontor med på prosjektet.

Åtte pilotprosjekter i åtte europeiske land

VARCITIES skal følge byutviklingsprosjekter i åtte europeiske land: Hellas, Italia, Irland, Malta, Belgia, Sverige, Slovenia og Norge.

Felles for prosjektene er at byene er små i størrelse og at prosjekter har et fokus på helse, velvære og bærekraft i byene. 

Byutviklingsprosjektet som VARCITIES skal følge i Bergen er godt i gang. "Bystrand og Lungegårdspark" i Bergen skal utvikle område rundt Store Lungegårdsvann. Den er for øyeblikket under konstruksjon i forbindelse med den nye bybane linje og planen er å løfte området. En plan- og design konkurranserunde med fem konsepter var gjennomført våren 2020 og vinneren ble kåret i 19.juni. "True Blue" er det vinnende forlaget fra White Arkitekter.

Høsten og våren 2020-2021 skal et team fra Bergen kommune utarbeide forprosjektet og det er denne prosessen CET forskere skal se nærmere på.

- Vi skal følge prosessen og se hvordan samarbeidet mellom kommunen og alle disse andre aktørene fungerer. Spesielt hvordan deltakelse av innbyggerne fungerer. Målet er at vi kan ta lærdom fra dette, og sammen med de andre byene som er med i prosjektet, forstå hvordan klimavennlig byutvikling kan bli bedre på utvikling, sier Haarstad.

Haarstad understreker hvorfor det er viktig å se på medvirkning i byutviklingsprosjekter:

- Myndighetene prøver jo å legge til rette for at innbyggerne skal kunne leve klimavennlig. Da er det viktig at tiltakene treffer, og at myndighetene og arkitektene forstår hvordan området oppleves fra brukerne sin side.

"Bystrand og Lungegårdspark" i Bergen er planlagt ferdigstilt i 2024 og VARCITIES prosjektet skal følge prosessen frem til 2025.