Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Klimabudsjett 2.0

Norske kommuner ligger langt bak Paris-målene

Ny studie viser at norske kommuner må redusere karbonutslipp mellom 12% og 26%, dersom Norge skal nå Paris-målene. I dag tilsvarer dette mellom 3 og 8 år med utslipp.

Climate protest with poster 1.5 degrees
Norske kommuner ligger langt unna å nå paris-målene
Foto/ill.:
Mika Baumeister on Unsplash

Hovedinnhold

Klimabudsjett 2.0 er et forskningsprosjekt utviklet av Senter for klima og energiomstilling (CET) og Vestlandsforsking, i samarbeid med regioner i Vestland. Tallene i prosjektet er klare, og viser at norske kommuner ligger langt bak Paris-målene.

Norge skrev under Paris-avtalen i 2015 sammen med 194 andre land. Avtalen binder Norge til å gjøre nødvendige tiltak for å holde global oppvarming under 2°, og helst godt under 1.5°.

Paris-kompatible budsjetter på lokalt nivå

Klimabudsjett 2.0 har som mål å nedskalere Norges Paris-mål til et lokalt nivå. Prosjektet har analysert mulige utslippsveier for norske kommuner, samt prosjektpartnere Vestland fylkeskommune og kommunene Asker og Sogndal.

Dersom kommunene skal nå 2° målet, må utslippene kuttes med minst 12% i året. Skal 1.5° målet nåes, må kuttene ligge på 26%. Dette betyr et nullutslipp mellom 2028 og 2037.

-  Alle politiske ambisjoner bør fokusere på å nå det globale 1.5° målet. Å sette ambisiøse mål er det første skrittet for å tilpasse lokale ambisjoner med globale klimaforpliktelser, påpeker forsker Jesse Schrage.

Graf med co2 kurv

Nødvendige utslippsreduksjoner for Asker Kommune. Kilde: klimabudsjett 2.0.

Foto/ill.:
CET

Veien videre

Det neste trinnet i prosjektet vil fokusere på å kartlegge lokale klimatiltak som kan redusere utslippene i kommunene.

Prosjektet har utviklet verktøy for å vurdere og sammenligne lokale ambisjoner med nasjonale og internasjonale klimamål. Dette illustreres i rapportene for Vestland fylkeskommune, Asker kommune og Sogndal kommune.