Hjem
Christiekonferansen
Nyhet

Disse møter du på Christiekonferansen 2022

Skeiv identitet som politisk valuta er tema for Christiekonferansen 26. april 2022. Her kan du lese mer om hvem du møter i de ulike sesjonene.

Mørkt banner med logoen til Christiekonferansen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Skeive personer erfarer alt fra homofobi og transfobi til liberale måter å slå politisk mynt på LHBT-rettigheter og -friheter. Høyrepopulistiske politikere knytter skeiv identitet til svekkelse av familieverdier og samfunnsoppløsning. Liberale politikere og bevegelser på sin side, også i Norge, bruker LHBT-rettigheter og toleranse som symbol på norske, europeiske og vestlige verdier.

På Christiekonferansen er tittel og tema i år Skeiv identitet som politisk valuta, og paneldeltakerne skal blant annet diskutere:   

  • Hvilke erfaringer har samfunns-, kultur- og næringsliv i Norge med LHBT-politikk? Er det samsvar mellom profilering og praksis, eller ser vi tendenser til rosavasking?

  • Hva har et polarisert debattklima, som er særlig utbredt internasjonalt, å si for LHBT-politikken, og hvilket ansvar har Norge i verden?

Se programmet for #CHRISTIE22

Den fysiske konferansen er fulltegnet, men du kan fremdeles melde deg på digitalt

BIDRAGSYTERE I PROGRAMMET på #CHRISTIE22 

Mark Gevisser

Gevisser er en sør-afrikansk forfatter og journalist som har jobbet for The Villagevoice og The Nation. Hans tekster er publisert i en rekke aviser og tidsskrifter, blant annet New York Times og The Guardian.

I hans siste bok, The Pink Line: Journeys Across The World’s Queer Frontiers, viser han hvordan ulike krefter på tvers av kloden skaper polarisering og tilbakeskritt når det kommer til LHBT-rettigheter og -friheter.

Kathrine Berg Nødtvedt

Nødtvedt er byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune og leder kvinnenettverket til Miljøpartiet De Grønne. Hun ble valgt inn i bystyret høsten 2019, hvor hun kom fra stilling som doktorgradsstipendiat ved NHH.

Hun har tidligere vært leder for ungdomsorganisasjonen RE:ACT, der hun arbeidet med tema knyttet til både inkludering, mangfold, klima- og miljøsaken.

Jostein Hole Kobbeltvedt

Jostein Hole Kobbeltvedt er daglig leder i Raftostiftelsen, som er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati.

Hole Kobbeltvedt har lang og bred erfaring med menneskerettighetsarbeid internasjonalt, blant annet gjennom Kirkens Nødhjelp hvor han har jobbet som utviklingspolitisk rådgiver og hatt ulike lederstillinger.

Julie Lødrup

Julie Lødrup er LOs førstesekretær og har ansvar for LOs arbeid med LHBT-rettigheter og likestilling i arbeidslivet. Hun har vært generalsekretær i AUF, og politisk rådgiver i Kulturdepartementet for Aps nestleder. I dag jobber hun blant annet med kultur, likestilling og rettigheter.

Christine Marie Jentoft

Jentoft jobber som rådgiver i kjønnsmangfold hos FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. I tillegg er hun en erfaren samfunnsdebattant og transaktivist med stort engasjement.

Isak Bradley

Isak Bradley er en artist og aktivist som kjemper for transpersoners rett til verdig helsetilbud og for å fremme transstemmer i Norge. Bradley er opptatt av fellesskap, synlighet, og representasjon.

Han er styremedlem i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og i 2021 var han prosjektkoordinator for Trans Pride som ble arrangert i Oslo, Bergen, Trondheim og prosjektleder for Transgender Awareness Week. Han har også vært skribent for Flyt frem og blitt listet på Urørt på P3.

Erwin Rapiz Navarro

Erwin Rapiz Navarro er daglig leder i Skeiv Verden Vest. Han har erfaring fra arbeid med migrantintegrering. Skeiv Verden Vest er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+-personer med minoritetsbakgrunn

Hector Ulloa

Hector Ulloa er leder i SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond). SAIH jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning og akademisk frihet, slik at de kan bidra til mer rettferdige og inkluderende samfunn.

Ulloa var talsperson for studentbevegelsen i hjemlandet sitt Honduras, hvor han ble forfulgt. Han kom til Bergen i 2018 etter at han fikk stipend fra Students At Risk.

Ask Aleksi Berglund

Ask Aleksi Berglund har mange års erfaring innenfor skeiv aktivisme, blant annet som tidligere politisk nestleder av Skeiv Ungdom. I sitt arbeid har de blant annet jobbet med temaer som transrettigheter, barnevern og seksuell helse. 

Ask har også holdt en TedX talk om det å være åpent skeiv i media og erfaringer med å få hatefulle kommentarer på nett. Foredraget fokuserte samfunnets forståelse av normalitet, og hvordan dette kan endres

Tor-Hugne Olsen

Tor-Hugne Olsen er daglig leder i Sex og politikk. Det e er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Marna Eide

Marna Eide leder internasjonal avdeling i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. FRI har vært engasjert i internasjonalt programarbeid med støtte fra Norad og UD siden 2007 og har etablert seg som regjeringens mest sentrale norske partner i det internasjonale menneskerettighetsarbeidet for å fremme rettighetene til lhbt-personer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

FRI inngår i strategiske partnersamarbeid med en lang rekke aktører både i Norden, Europa, Asia og Afrika og deltar i de viktigste internasjonale fora der myndigheter og sivilsamfunn møtes for å fremme rettighetene til lhbt-personer globalt. 

Randi Gressgård

Gressgård er professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og tilknyttet forskningsenheten Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner (IMER) ved Universitetet i Bergen.

Hun har en tverrfaglig vitenskapelig produksjon innenfor feltene kjønn og seksualitet, migrasjon og mangfold, samt urban styrings- og sikkerhetspolitikk

Anne Hellum

Anne Hellum er professor i offentlig rett ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hennes forskning innen likestillings- og diskrimineringsrett tar for seg forholdet mellom internasjonale menneskerettigheter, EU/EØS-rett og nasjonal rett. Forskingen går på tvers av diskrimineringsgrunnlag som kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Jens Kihl

Jens Kihl er journalist, og i 2021 begynte han i jobben som kulturredaktør for Bergen Tidende. Han har tidligere vært politisk journalist i Klassekampen og kommentator i Bergens Tidende. 

Andrea Vige Grønningsæter

Andrea Vige Grønningsæter er stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på retten til flyktningstatus på grunnlag av seksuell orientering.

Grønningsæter har tidligere undersøkt hvordan norske utlendingsmyndigheter går fram for å vurdere om det er troverdig at en asylsøker er homofil, lesbisk eller bifil, gjennom en saksgjennomgang av 187 asylsaker. Hun har også forsket på forholdene for transpersoner i Norge

Katharina Schütz

Katharina Schütz er stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på produksjon og formidling av skeiv, ung nettkultur på videoplattformer i sosiale medier som TikTok

Tonje Louise Skjoldhammer

Tonje Louise Skjoldhammer mottok stipend fra Skeivt arkiv for å skrive masteroppgave om hvordan domstolene så på sex mellom kvinner på midten av 1800-tallet. Etter det har hun jobbet hun som historiker og førstekonsulent i Statsarkivet i Bergen.