Hjem
Christiekonferansen
Christieprisen 2023

Nå kan du nominere en kandidat til Christieprisen 2023

Kjenner du en brobygger?

CHRISTIEPRISEN 2022: Christieprisen 2022 ble tildelt KODE kunstmuseer og komponisthjem under Christiekonferansen tirsdag. Fra venstre: Margareth Hagen, rektor ved UiB, Petter Snare, direktør ved KODE og Pinar Heggernes, prorektor ved UiB.
CHRISTIEPRISEN 2022: Christieprisen 2022 ble tildelt KODE kunstmuseer og komponisthjem under Christiekonferansen tirsdag. Fra venstre: Margareth Hagen, rektor ved UiB, Petter Snare, direktør ved KODE og Pinar Heggernes, prorektor ved UiB.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Hvert år deles prisen ut til en person eller en virksomhet som har bidratt til god samhandling mellom forskning, utdanning og omverdenen. Gjennom arbeidet sitt skal de ha bidratt til å fremme eller synliggjøre universitetets betydning for samfunnsutviklingen.

Nominer din kandidat

Prismottakere er enkeltpersoner, grupper, institusjoner, bedrifter eller organisasjoner innenfor forskning, kultur-, nærings- og samfunnsliv.

Nominasjonsprosessen er konfidensiell, og prisvinneren utpekes av en jury oppnevnt av Universitetet i Bergen. Som grunnlag for juryens arbeid må det foreligge en utfyllende skriftlig begrunnelse (1-3 sider) for hver kandidat.

Nominasjoner sendes til christiekonferansen@uib.no.

Prisen er på 250 000 kroner, i tillegg til et kunstverk og et diplom. Alle er velkommen til å nominere kandidater. Frist for nominasjon er fredag 24. februar.

Om Christieprisen

I forbindelse med den årlige Christiekonferansen deler Universitetet i Bergen ut Christieprisen.

Formålet er å vise hvordan forskning og utdanning kan bidra til økt innsikt, forståelse og nyskaping innenfor kultur-, nærings- og samfunnsliv.