Hjem
Senter for internasjonal helse
PhD forskning

Modifikasjon av vekststativ-materiale for nydannelse av bein

Hovedmålet med doktorgradsarbeidet var å forbedre fysikalske, kjemiske og biologiske egenskaper ved PLLA-C og deretter teste ut effekten av endringene i cellekulturer (laboratoriet) og dyreforsøk.

Den norske tannlegeforenings Tidende
Foto/ill.:
CIH

Hovedinnhold

Mohammed Yassin er fra Sudan, født i Khartoum. Han er utdannet tannlege fra Universitetet i Khartoum, Sudan i 2004, og har arbeidet som tannlege og instruktør til 2011. Doktorgradprosjektet er blitt gjennomført ved Institutt for klinisk odontologi og Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen fra 2012 til 2016. Hovedveileder for doktorgradsarbeidet var professor Knut N. Leknes og medveiledere professor Kamal B. Mustafa, PhD Zhe Xing og førsteamanuensis Anna Finne-Wistrand.

Les mer om arbide fra Den norske tannlegeforenings Tidende