Hjem
Senter for internasjonal helse
Helse

Er Uganda i ferd med å tape kampen mot hiv?

Uganda er hyllet for sin strategi for å bekjempe hiv og aids. Fra begynnelsen av 1990-tallet til 2005 ble andelen hiv-smittede redusert fra 18 til 6,4 prosent. Men nå stiger tallene igjen.

Bistandsaktuelt HIV Uganda
Foto/ill.:
CIH

Hovedinnhold

«Hver time blir to unge kvinner mellom 14 og 24 år hivsmittet i Uganda. Det er 48 kvinner hvert døgn», uttalte representanter for UNAIDS under konferansen «Global Review Mission to Uganda» i Kampala i februar.

Thorkild Tylleskär, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, nevner utilstrekkelig opplysning til unge som en av grunnene til økningen.

– Det er viktig å informere om sex og samliv tidlig, helst før puberteten, men det er store utfordringer knyttet til dette, også i Uganda. Kulturelle verdier gjør at man ikke har lykkes med å nå frem til de som trenger informasjonen mest. Ungdommer er fortsatt uinformerte, sier Tylleskär.

Professoren har hatt Uganda som felt i mange år og hans fremste forskningsområde er barns helse, ernæring og hiv-smitte fra mor til barn. Han er imponert over reduksjonen i mor til barn-smitte, men er samtidig bekymret over at så mange ungdommer fortsatt smittes.

– Jeg tror man ga seg for tidlig. Brannmennene gikk hjem før ilden var tilstrekkelig slukket. Det samme skjedde med ebola i Vest-Afrika. «Nå er det over», sa de, selv om folk fortsatt døde. Etterarbeidet er kjedelig og tidskrevende, men må til, sier Tylleskär.

Les mer i den informative artikkelen i Bistandsaktuelt