Hjem
Senter for internasjonal helse
Nyhet

-Kvoteordningen bør videreføres

Konsekvensene av at kvoteordningen ble stanset i 2015 er under evaluering.

Studenter i gruppearbeid
Gruppearbeid; Manussawinee Bhumiwat, Aina Roca Barcelo, Zaheer Gadeer, Doreen Pamba, studenter ved SIH.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har fått ansvar for evalueringen, og den har foregått i sommer. Evalueringen skal oppsummeres i en rapport som skal være ferdig 1/9, og skal sendes til Kunnskapsdepartementet (KD). Senter for internasjonal helse (SIH) har ikke spurt om å delta i evalueringen, men ønsker likevel å bidra, da SIH har opplevd kvoteordningen som svært viktig for fagområdet global helse.

SIH har sendt et brev til SIU om saken, samt et brev til KD.

Vårt hovedbudskap:

Kunnskap om hvordan man kan løse de store globale helseutfordringene er viktigere enn noen gang. Norge er kjent for å være en viktig bidragsyter for global helse både økonomisk og med kunnskap innen forskning, undervisning og utdanning. Det brukes store pengesummer og mye energi på «Agenda 2030» og «Sustainable Development Goals». I tillegg går en stor del av Norges statsbudsjett til forskjellige former for utviklingshjelp.

Senter for internasjonal helse (SIH) mener at alle disse oppgavene er svært viktige. SIH har flere eksempler på at kvoteordningen har ført til en bærekraftig, faglig oppbygging av undervisningsinstitusjoner i sør. En fortsatt kvoteordning, med fulltidsstipender i Norge, vil være et fremragende instrument for å støtte opp under dette arbeidet videre.

Senter for internasjonal helse er villig til å delta i arbeid for å etablere en ny, revidert kvoteordning.

Innlegg i Klassekampen 8. august: La oss kvotere av Bente E. Moen og Thorkild Tylleskär (PDF)

Innlegg i Dagens Medisin 16. august: Norge svikter studenter fra lavinntektsland - Kvoteprogrammet av Bente E. Moen og Hallgeir Kismul

Brev om kvote til SIU, 6. august: Kvoteordningen bør videreføres signert av leder for Senter for internasjonal helse, professor Bente E. Moen på vegne av ansatte ved SIH (PDF)