Hjem

Senter for internasjonal helse

forsknings resultater

Grøntareal er viktig for lungehelse

Barn som vokser opp nær grøntområder har mindre lungeplager i voksen alder enn barn som er eksponert for forurenset luft, viser en ny studie fra RHINESSA.

Den internasjonale lungehelsestudien RHINESSA (Respiratory Health in Northern Europe, Spain and Australia) er ledet fra Haukeland. Les mer fra BT.