Hjem
Senter for internasjonal helse
Forskningsprosjekt

Zinc as an adjunct for the treatment of very severe disease in infants

Hovedinnhold

I dette prosjektet måler vi hvorvidt sink gitt to ganger daglig til små spedbarn (3 dager til 2 måneder gamle) med sannsynlig blodforgiftning, reduserer risikoen for å dø. Syv sykehus i Nepal og India deltar i denne dobbelt blindede, placebokontrollerte terapeutiske studien som vil omfatte 4 200 barn.

Over hele verden bidrar alvorlige infeksjoner til omtrent en fjerdedel av alle døde barn og er en viktig årsak til sykehusinnleggelse. I India kommer mer enn en fjerdedel av de årlige 1 million dødsfallene som oppstår i den første måneden av livet, av alvorlige infeksjoner som lungebetennelse, blodforgiftning og meningitt. Unge spedbarn er en svært sårbar gruppe pasienter og utgjør omlag halvparten av alle barn som dør før fylte 5 år.

Les mer og følg prosjektet på Forskningsrådets sider.