Hjem
Senter for internasjonal helse

Nevrokirurgi i Etiopia

Internasjonalt samarbeid styrker det nevrokirurgiske tilbudet i Etiopia.

Hovedinnhold

Målet er å etablere et utdanningsprogram innen nevrokirurgi og et bærekraftig nevrokirurgisk tilbud til pasienter i Etiopia; gjennom utdanning av spesialister og opplæring av sykepleiere innen anestesi, intensiv, operasjon og oppvåkning.

Prosjektet startet opp i 2009 og er et samarbeid mellom Black Lion Hospital (BLH)/Addis Ababa University (AAU), Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Universitetet i Bergen/Senter for internasjonal helse (UiB/SIH).

En doktorgradsstudent er knyttet til dette arbeidet: Tsegazeab Laeke

Veiledet av Terje Sundstrøm, Bente E. Moen og Morten Lund-Johansen.

Les mer om prosjektet på Helse Bergen sine nettsider