Hjem
Senter for internasjonal helse
stillingsannonse

Professor/førsteamanuensis i medisin (global helse)

Ved Det medisinske fakultet, Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig ei fast stilling som professor (100 %) i medisin (global helse). Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis.

CIH staff
Foto/ill.:
Thorkild Tylleskär

Hovedinnhold

Senter for internasjonal helse (SIH) er etablert som eit tverrfagleg og interfakultært senter ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet. Sentralt ved SIH er Forskarskulen i internasjonal helse, med ca. 60 doktorgradskandidatar og 40 mastergradskandidatar i eit tverrfagleg Master’s program i global helse, og CIH/CISMAC Research School for ph.d.- kandidatar. Dette er engelskspråkleg undervisning og for ein stor del knytt til kompetansebygging ved samarbeidsuniversitet i Afrika og Asia. I tillegg undervisar dei tilsette ved SIH medisinstudentar i global helse.

Senterets hovudoppgåver er å:

  • Initiera, driva og koordinera helsefagleg forsking og utdanning som er viktig for verdens fattige befolkningar.
  • Driva forsking, undervisning, forskarutdanning og leiarutvikling i partnarskap med institusjonar i låg- eller middelinntektsland (LMIC), og bidra til institusjonsbygging hos partnarane.

Søknadsfrist: 24.03.2019  Lær mer.