Hjem
Senter for internasjonal helse
om kvoteordning

Vi vil gjerne ha en ny kvoteordning

UiBs viserektorer, for Globale relasjoner, Annelin Eriksen, og for utdanning, Oddrun Samdal skriver i Khrono at siden myndighetene nå skal vurdere å gjeninnføre kvoteordningen, det er av stor viktighet at man ser til erfaringene fra institusjonene som fikk ordningen til å fungere.

Khrono UiBs viserektorer
Foto/ill.:
Khrono

Hovedinnhold

De skriver at de vil gjerne samarbeide med myndighetene om en gjeninnføring av kvoteordningen. Les mer.

Tidligere om saken

(UiB/CIH) -Kvoteordningen bør videreføres

Innlegg i Klassekampen 8. august: La oss kvotere av Bente E. Moen og Thorkild Tylleskär (PDF)

Innlegg i Dagens Medisin 16. august: Norge svikter studenter fra lavinntektsland - Kvoteprogrammet av Bente E. Moen og Hallgeir Kismul

Brev om kvote til SIU, 6. august: Kvoteordningen bør videreføres signert av leder for Senter for internasjonal helse, professor Bente E. Moen på vegne av ansatte ved SIH

Les mer fra Khrono.

Direktør i Diku, Harald Nybølet skriver en kommentar: Avvikling av kvoteordningen – hva viser evalueringen?