Hjem
Senter for internasjonal helse
Prisutdeling ved MOF 2011

Studiekvalitetspris til Global Helse

Fakultetsstyrets årlige pris for studiekvalitet gikk denne gangen til studieemnet Global helse som er et valgemne for medisinstudentene.

Studiekvalitetsprisen 2011 global helse
Studiekvalitetsprisen 2011 global helse
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Global helse er et valgemne for medisinstudenter som har valgtermin mellom preklinikk og klinikk. Ansvarlig for emnet er Sven Gudmund Hinderaker ved Senter for internasjonal helse (SIH), men emnet er organisert som et samarbeid mellom SIH, Institutt for samfunnsmedisinske fag og Institutt for indremedisin.

I begrunnelsen heter det at emnet gir studentene et godt innblikk i utviklingslandenes helseproblemer, både teoretisk og i praksis. Globale aspekter ved medisinen synliggjøres for studentene på en fremragende måte, og studentene oppnår betydelig kompetanse innen fagfeltet.

Tilbudet har vært viktig for rekruttering innen fagfeltet, og mange som har gjennomført Global helse har senere tatt doktorgrad i internasjonale helsespørsmål. UiB har oppnådd betydelig anerkjennelse for sin kompetanse på globale helsespørsmål, og dette emnet ermed på å bygge opp under ett av fakultetets hovedsatsningsområder - internasjonalisering.

Emnet går over et halvt år og gir 30 studiepoeng. Emnet består av et seksukers kurs i Bergen og et åtteukers opphold i India, Uganda, Botswana, Tanzania eller Sør-Afrika. Deretter har studentene fire uker på seg til å skrive en oppgave, før avsluttende eksamen. Studentene gir emnet svært gode evalueringer.

Se omtale av de øvrige forsknings- og studieprisene her:
Årets ph.d.-arbeid delt ut for første gang