Hjem
Senter for internasjonal helse
Intervju i Legeforeningens tidsskrift

Se mennesket

- Dyktige leger har en interesse for mennesker som ikke er ulik antropologens, sier Kristian Heggenhougen i et intervju i Legeforeningens tidsskrift.

Hovedinnhold

Klinikeren er ikke kun tekniker, hun må forstå pasienten som menneske, forstå hva slags liv han lever og hvordan han tenker. Hvis leger er blinde for at helse og sykdom er innvevet i folks komplekse liv og påvirkes av hvordan man oppfatter verden, så reduserer de seg selv til mekanikere, mener Heggenhougen.

Les hele intervjuet i Legeforeningens tidsskrift.